Handelingen

Buurse, Broekheurnerweg 46 - Maria Presentatie (1854 - 1940)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria Presentatie
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Haaksbergen
Plaats: Buurse
Adres: Broekheurnerweg 46
Postcode: 7481PZ
Sonneveld-index: 09934
Jaar ingebruikname: 1854
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt voor nieuwbouw (1940)
Monument status: geen

Geschiedenis

Kerk gebouwd in 1854. Na brand door bliksem hersteld in 1885. Medio jaren 1930 bouwvallig. In 1940 is volgens plannen van architect Sluijmer naast deze kerk een nieuwe gebouwd. Na het in gebruik nemen van de nieuwe kerk is de oude kerk uit 1854 gesloopt.

In de media

  • Uit Het Centrum, 2 Augustus 1927.

Voor de parochie van H. Maria Presententie te Buurse (O.), waar de Weleerw. Heer C.J.L. van der Heijden uit Utrecht nog zeer onlangs tot pastoor benoemd is, naderen hoogst belangrijke dagen. Op 15 Augustus a.s. zal het namelijk 75 jaar geleden zijn, dat de kerk plechtig in gebruik genomen werd. Dit feit zal op waardige en grootsche wijze herdacht worden. Op Donderdag 11 Augustus zal des avonds een plechtig Lof worden opgedragen ter opening van een Triduüm, dat geleid zal worden door een tweetal Paters der Capucijner Orde. Op 16 Augustus zal een plechtige H. Mis worden opgedragen, terwijl des avonds een Lof tot sluiting der kerkelijke viering van het gedenkwaardig jubileum zal volgen. Er zullen evenwel ook nog vele andere festiviteiten aan dit diamanten kerkbestaan verbonden zijn. De parochianen zijn bijv. druk in de weer, om tot een fraaie versiering der kerk te komen, terwijl ook buiten de kerk en in den tuin der Pastorie groen- en bloemenversieringen zullen worden aangebracht. Op 16 Augustus zal des middags, een lichtbeeldvoorstelling worden gegeven, terwijl de parochianen na het Lof zullen bijeenkomen in den tuin der Pastorie, welke voor deze gelegenheid met lampions feestelijk zal worden verlicht en waar dan ook concert zal worden gegeven. Ook staat nog een kinderfeest op net program. Pastoor van der Heijden mag zich dus op zijn nieuwe standplaats reeds spoedig in een spontane medewerking zijner parochianen verheugen. Dit moge bovendien nog blijken uit het feit, dat een fonds is opgericht tot aanschaffing van een nieuw orgel. In de komende feestdagen hoopt men dit nieuwe orgel reeds in ontvangst te kunnen nemen.