Handelingen

Categorie

Categorie:HHK

Uit Reliwiki

De Hersteld Hervormde Kerk is een Nederlands kerkgenootschap, dat grotendeels bestaat uit leden van de Hervormde Kerk die wegens gewetensbezwaren buiten de fusie wilden blijven met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk, die samen op 1 mei 2004 opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Nederlands:Op 12 december 2003 besloten de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden te fuseren Op 1 mei 2004 werd deze fusie een feit en ontstond de Protestantse Kerk in Nederland. Met name in een gedeelte van de Hervormde Kerk leefde groot verzet tegen deze fusie. Dit kwam omdat er in de grondleggende artikelen van de kerkorde van de PKN, en ook in haar ordinanties, leringen en praktijken worden beleden die zij in strijd achten met de Heilige Schrift van God. Hiervoor had de kerk ook al een zeer gebroken gestalte, echter de officiële belijdenis kon vanuit Gods Woord onderschreven worden. Er ging op het punt van de fusie echter een wissel om, het officiële belijden van de kerk bevat nu ook leringen die in strijd zijn met de Heilige schrift. De hervormde gemeenten, ambtsdragers en gemeenteleden die in geweten niet mee konden richting de Protestantse Kerk in Nederland bleven op 1 mei 2004 in veel gevallen uiteengeslagen en berooid op de oude fundamenten van de vaderlandse kerk achter. Ze weigerden meegenomen te worden naar een kerk met een andere grondslag dan die van de kerk der vaderen en spraken uit 'hervormd' te zijn en te blijven. Aanvankelijk kozen zij plaatselijk voor de naam 'Nederlandse Hervormde Gemeente (in hersteld verband)' en landelijk voor de naam 'Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk'. Onder de druk van juridische procedures werd gekozen voor de voorlopige naam Hersteld Hervormde Kerk. Op dit moment telt de Hersteld Hervormde ongeveer 60.000 leden, verdeeld over 118 gemeenten.

Ondercategorieën

Deze categorie bevat alleen de volgende subcategorie.

Pagina’s in categorie "HHK"

Deze categorie bevat de volgende 119 pagina’s, van de 119 in totaal.