Handelingen

Dalen, Hoofdstraat 25 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Dalen
Provincie: Drenthe
Gemeente: Coevorden
Plaats: Dalen
Adres: Hoofdstraat 25
Postcode: 7751GA
Inventarisatienummer: 13875
Jaar ingebruikname: 1824
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 11634 (Kerk)
opname 27-06-2010 © AvD.
opname 27-06-2010 © AvD.

Geschiedenis

Kerk in neogotische vormen met toren uit de 15e eeuw.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Schip herbouwd 1824; oostgevel 1907 gewijzigd. Inventaris: twee herenbanken 1762 en XVIIIc, eiken preekstoel XVIId, gesmeed ijzeren standaard voor doopbekken XVII, bank 17-c met verhoging uit 1762, schultebank met all. wapenbekroning 18de eeuw, fragmenten van 17de en 18de eeuwse banken, doophek 17de eeuw, twee 18de-eeuwse zesarmige koperen kroontjes. Oorspronkelijk eenklaviers orgel in 1850 door J.C. Scheuer gemaakt. In 1857 door P. van Oeckelen uitgebreid met een Bovenwerk. Het orgel werd in 1971 gerestaureerd.

Toren

Toren der Hervormde Kerk eerste helft 15de eeuw. Klokkenstoel met klok van F. Simon, 1639, diam. 135 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1916.

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 Augustus 1850.

Koevorden, 4 Augustus. Heden werd te Dalen, op een uur afstands van hier, bij gelegenheid van het inwijden van een nieuw kerkorgel, een echt landelijk, eendragtig feest gevierd. Des voormiddags werd het godsdienstig ingewijd door den predikant H. van Ingen, naar aanleiding, der treffelijk gekozene tekstwoorden, uit 2. Kron. 5, vs. 13. Zijn weleerw. boeijende leerrede, trof de vergaderde menigte zeer. Des namiddags werd door den onderwijzer en bekwamen organist J.H. Baning, een orgel-concert gegeven, afgewisseld, door koraal-gezangen van mannen en vrouwen, door den onderwijzer georganiseerd. Ten slotte werd door hen het volkslied, onder begeleiding van de schoone orgeltoonen voorgedragen, waarna allen voldaan de kerk verlieten. Het orgel is smaakvol gebouwd, en brengt de zuiverste toonen voort. De ornamenten zijn eenvoudig doch fraai, en het wit met gebronsd goud, voldoet zeer goed. Eere zij allen toegebragt die tot het goede doel het hunne bijdroegen en onder dezen noemen wij de heeren van Ingen en Baning en ook de vervaardigers van het orgel, De Schuier (sic) en Zn. te Zwolle.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur