Handelingen

Den Dungen, Heilig Hartplein 1 - Jacobus de Meerdere: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Regel 45: Regel 45:
 
Monumentomschrijving; Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten:
 
Monumentomschrijving; Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten:
  
R.K. Kerk van St. Jacobus de Meerdere. Bakstenen gebouw uit het begin van de 16e eeuw, in 1821 gewijzigd en in 1899 van een nieuwe toren voorzien. Schip met achtkante pijlers; zijbeuken aan de west-zijde afgeschuind; dwarspand met lage zij-armen; schip, dwarspand en koor door netgewelven overkluisd, zijbeuken door kruisribgewelven; onder de gewelfribben, klassicistische consolos uit 1821; segementbogen boven de scheibogen uit dezelfde tijd. Inventaris: vroeg 16e eeuws eiken barbarabeeld; vroeg 19e eeuws houten beelden van Maria, Jozef met Kind, Jacobus, Gregorius, Ambrosius, Anna en Augustinus; biechtstoelen in Waterstaatsstijl; eiken preekstoel met dragend Johannesbeeld uit omstreeks 1800; een drietal 18e eeuwse schilderijen; koperwerk. Neogotische gebrandschilderde glazen. Klok uit 1773 door Alexius en Henricus Petit. Op pijlers van het hek twee klassicistische siervazen. Orgel met hoofdwerk en onderpositief, in 1867 door F.C. Smits gemaakt voor het groot-seminarie Haerendaal te Haaren. In 1982 gerestaureerd en geplaatst in Den Dungen.
+
R.K. Kerk van St. Jacobus de Meerdere. Bakstenen gebouw uit het begin van de 16e eeuw, in 1821 gewijzigd en in 1899 van een nieuwe toren voorzien. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_(bouwkunst) Schip] met achtkante pijlers; [http://nl.wikipedia.org/wiki/Zijbeuk zijbeuken] aan de west-zijde afgeschuind; dwarspand met lage zij-armen; schip, dwarspand en koor door [http://nl.wikipedia.org/wiki/Netgewelf netgewelven] overkluisd, zijbeuken door [http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisribgewelf kruisribgewelven]; onder de gewelfribben, [http://nl.wikipedia.org/wiki/Classicisme classicistische] consoles uit 1821; [http://nl.wikipedia.org/wiki/Segmentboog segementbogen] boven de [http://nl.wikipedia.org/wiki/Glossarium_van_de_bouwkunde#S scheibogen] uit dezelfde tijd. Inventaris: vroeg 16e eeuws eiken Barbarabeeld; vroeg 19e eeuwse houten beelden van Maria, Jozef met Kind, Jacobus, Gregorius, Ambrosius, Anna en Augustinus; biechtstoelen in Waterstaatsstijl; eiken preekstoel met dragend Johannesbeeld uit omstreeks 1800; een drietal 18e eeuwse schilderijen; koperwerk. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Neogotiek Neogotische] gebrandschilderde glazen. Klok uit 1773 door Alexius en Henricus Petit. Op pijlers van het hek twee classicistische siervazen. Orgel met hoofdwerk en onderpositief, in 1867 door F.C. Smits gemaakt voor het groot-seminarie Haerendaal te Haaren. In 1982 gerestaureerd en geplaatst in Den Dungen.
  
 
Van kapel naar kerk;
 
Van kapel naar kerk;

Versie van 30 okt 2008 om 11:38


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Sint-Michielsgestel
Plaats : Den Dungen
Adres : H. Hartplein 1
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1452
Huidige bestemming: kerk met begraafplaats
Naam kerk : Sint Jacobus de Meerdere met R.K. begraafplaats
Architect : Cuypers, J.T.J.
Monument-status: Rijksmonument

Geschiedenis: Voor het eerst genoemd: circa 1380, stenen gevel in de kapel: 1452, kerkschip: 1533, toren: 1899, 2 zijkapellen: 1926 door J.T.J. Cuypers

Monumentomschrijving; Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten:

R.K. Kerk van St. Jacobus de Meerdere. Bakstenen gebouw uit het begin van de 16e eeuw, in 1821 gewijzigd en in 1899 van een nieuwe toren voorzien. Schip met achtkante pijlers; zijbeuken aan de west-zijde afgeschuind; dwarspand met lage zij-armen; schip, dwarspand en koor door netgewelven overkluisd, zijbeuken door kruisribgewelven; onder de gewelfribben, classicistische consoles uit 1821; segementbogen boven de scheibogen uit dezelfde tijd. Inventaris: vroeg 16e eeuws eiken Barbarabeeld; vroeg 19e eeuwse houten beelden van Maria, Jozef met Kind, Jacobus, Gregorius, Ambrosius, Anna en Augustinus; biechtstoelen in Waterstaatsstijl; eiken preekstoel met dragend Johannesbeeld uit omstreeks 1800; een drietal 18e eeuwse schilderijen; koperwerk. Neogotische gebrandschilderde glazen. Klok uit 1773 door Alexius en Henricus Petit. Op pijlers van het hek twee classicistische siervazen. Orgel met hoofdwerk en onderpositief, in 1867 door F.C. Smits gemaakt voor het groot-seminarie Haerendaal te Haaren. In 1982 gerestaureerd en geplaatst in Den Dungen.

Van kapel naar kerk; De oudste vermelding van een kapel is gevonden in een register van de hertog van Brabant te Brussel uit ca 1380. In deze acte komt de kapel ter sprake als een aangrenzend perceel. Den Dungen behoorde toen tot de parochie van St.-Jan in Den Bosch. In 1569 werd Den Dungen een zelfstandige parochie met de H. Jacobus de Meerdere als patroonheilige. Door de eeuwen heen is er voortdurend aan de Dungense kerk verbouwd. De bouwgeschiedenis is nu nog goed herkenbaar. Omstreeks 1452 werd de voorgevel van de kapel opnieuw met stenen opgetrokken: de toenmalige kapel is het huidige priesterkoor. Een belangrijke uitbreiding vond in 1533 plaats, toen het huidige kerkschip werd aangebouwd. De toren werd in 1899 aangebouwd. In 1926 werd de kerk uitgebreid met twee zijkapellen. Het kerkgebouw is aangewezen als rijksmonument.