Handelingen

Den Helder, Doctorandus F. Bijlweg 9 - Morgenster

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Morgenster
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Den Helder
Plaats: Den Helder
Adres: Drs. F. Bijlweg 9
Postcode: 1784MC
Inventarisatienummer: 00191
Jaar ingebruikname: 1994
Architect: Houweling, Joh., Bleiswijk
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne kerk zonder toren.

De eerste paal van dit gebouw werd geslagen op 11 juni 1993, waarna de kerk op 27 mei 1994 feestelijk in gebruik werd genomen. In de hal is een wandkleed opgehangen waarop het silhouet van Den Helder vanaf het Marsdiep is weergegeven, beschenen door een blinkende morgenster. Dit verwijst naar de naam van de kerk Morgenster. Op 29 mei 1994 vond de eerste kerkdienst plaats.

Orgel

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Morgenster zong sinds 1995 bij een Johannusorgel. Dat instrument is verkocht aan een particulier. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Morgenster in Den Helder heeft het Louis J. Kramerorgel, ao. 1977-1980, uit de Taborkerk in Wierden aangekocht.

Orgelmakerij Boogaard in Rijssen deed de overplaatsing naar De Helder. Op 2 mei 2017 is het orgel met een feestelijk concert officieel in gebruik genomen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 20 april 2010.

De classes van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) hebben toestemming gegeven tot samenwerking tussen de christelijke gereformeerde kerk van Den Helder en de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Den Helder en die van Anna Paulowna. Dat heeft ds. P. Niemeijer, predikant van de gkv te Den Helder, vorige week desgevraagd bevestigd.

De samenwerking richt zich allereerst op kanselruil. Op termijn is er de mo­gelijkheid van gezamenlijke kerk­diensten. Daarbij bepaalt de kerkenraad die de dienst belegt de liturgie.

De kerken wisselen al langere tijd hun kerkbladen uit, overleggen over jeugd­beleid, werken samen in het Tuindorpproject (jeugdwerk in een probleemwijk in Den Helder) en nodigen elkaar uit voor bijzondere diensten en activiteiten.

De eerste contacten tussen de cgk en de gkv in Den Helder dateren uit 1999. De kennismaking leidde tot de eerste gezamenlijke vergadering van de kerkenraden op 9 maart 2000. In 2007 werd de gkv van Anna Paulowna, die zich op het grondgebied van de cgk te Den Helder bevindt, in het eenwordingsproces betrokken. In het najaar van 2009 stemden de drie kerkenraden ter afronding van het proces in met een voorstel om te komen tot nauwer kerkelijk samenleven en werden de gemeenten daarin gehoord.

Externe link

Afbeeldingen