Handelingen

Den Helder, Kerkgracht / Westplein - Westerkerk (1845 - 1944)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Westerkerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Den Helder
Plaats: Den Helder
Adres: Kerkgracht
Postcode:
Inventarisatienummer: 05258
Jaar ingebruikname: 1845
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt 1944

Geschiedenis

Grote zaalkerk met toren, in neorenaissance vormen. Uitgebrand 1876, herbouwd 1877. Op last van de Duitse bezetter afgebroken in 1944. Ter plaatse, nu Helden der Zeeplein, staan nu woningen.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 8 Mei 1880.

Gisteren was het een feestdag voor de Hervormde Gemeente te Den Helder. Het nieuwe orgel in de vroeger afgebrande Westerkerk werd in gebruik genomen en plechtig ingewijd. De Heer J.H.A. Ezerman, organist in de Groote Kerk te Alkmaar, bespeelde het en deed met uitstekende bekwaamheid de deugdelijkheid van het werk, zoowel in zijn geheel als in zijn onderdeelen, hooren. Het orgel is vervaardigd door den Heer L. Ypma, orgelfabrikant te Alkmaar, die van zijn werk alle eer heeft. Des avonds had in genoemde kerk een orgel- en vocaal concert plaats, waarbij de Heer Ezerman zeer verdienstelijk eenige muziekstukken ten gehoore bracht, terwijl de zangvereeniging »Vooruitgang« onder leiding van den Heer W. Kuyk, onderwijzer te Den Helder, eenige zangnommers deed hooren, die uitmuntend waren ingestudeerd en algemeen voldeden.

Afbeeldingen