Handelingen

Den Helder, Texelstroomlaan 4 - Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

18 okt 2016

4 jan 2013

1 jun 2008