Handelingen

Den Helder, Timorlaan 87 - Nicolaas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nicolaas
Genootschap: Oud Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Den Helder
Plaats: Den Helder
Adres: Timorlaan 87
Postcode: 1782DH
Inventarisatienummer: 05308
Jaar ingebruikname: 1956
Architect: Zwiers, H.T.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Wederopbouwkerk, gebouwd ter vervanging van een houten noodkerk uit 1946. Buiten gebruik in 1998, toen een nieuwe, kleinere, Oud-Katholieke Sint Nicolaaskerk aan de Annie Romein-Verschoorlaan in gebruik werd genomen. Gesloopt in 1999.

Korte geschiedenis

De parochie heeft in de loop van haar geschiedenis haar kerk op meerdere plaatsen gehad. Haar oudste gebouw heeft in Huisduinen gestaan. Toen de zetel van het bestuur. In 1800 is het afgebroken als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Engels-Russische invasie ten zuiden van Huisduinen. Het tweede gebouwtje was een simpel houten kerkje in de Langestraat in oud den Helder. Dit kerkje heeft dienst gedaan tot ongeveer 1836. Het was toen ernstig verrot. In 1837 verschijnt op de zelfde plaats in de Langestraat haar derde gebouw: een stenen kerkje. 40 Jaar later moet het uitgebreid worden gerestaureerd vanwege haar bouwvallige staat. Bij het 100-jarig bestaan is men al enige tijd ernstig aan het nadenken (en sparen) om tot een nieuwe kerk te komen. In 1942 komt de kerk in het zgn, "sperrgebiet" te liggen en mag niet meer worden gebruikt. Eind 1943, begin 1944 wordt de kerk op last van de Duitse bezetter afgebroken. De tweede oud-katholieke kerk die door het oorlogsgeweld verdwijnt. In 1946 mag onze parochie gebruik maken van het Zwitserse noodkerkje aan de Middenweg. Een geschenk van christenen uit Zwitserland. Tot 1956 maakt de parochie gebruik van dit gebouwtje om in datzelfde jaar haar intrek te nemen in haar dan vijfde kerk. 40 Jaar kerkt de parochie aan de Timorlaan. Na die 40 jaar is het gebouw eigenlijk versleten. De kerk wordt in 1996 verkocht. In 1998 betrekt de parochie haar huidige kerkgebouw, haar zesde, aan de Annie Romein-Verschoorlaan.

  • (Bron artikel: website www.denhelder.okkn.nl)

Afbeeldingen