Handelingen

Den Helder, Torplaan - Christus Koning (1966 - 1971)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Christus Koning
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Den Helder
Plaats: Den Helder
Adres: Torplaan
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1966
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Houten R.K. noodkerk in de zuidelijke uitbreidingswijk De Schooten, tot 1971.

In oecumenische samenwerking met de Ned. Herv. en Geref. Kerk is de [[1]] Vredeskerk gebouwd, die in 1971 in gebruik werd genomen.

Afbeelding