Handelingen

Den Helder, Torplaan 26 - Vredeskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Vredeskerk
Genootschap: R.K. + Ned. Herv. + Geref. Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Den Helder
Plaats: Den Helder
Adres: Torplaan 26
Postcode: 1785BA
Inventarisatienummer: 05262 05317
Jaar ingebruikname: 1971
Architect: E. van Latum
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne kerk met de naam Vredeskerk in de zuidelijke uitbreidingswijk De Schooten in Den Helder. Relatief bescheiden kerktoren. Gebouwd in oecumenische samenwerking tussen R.K., Ned. Herv. en Geref. Kerk. Voor de R.K. parochie Christus Koning was dit in 1971 de nieuwe kerk, nadat deze parochie in 1966-1971 al een noodkerk in deze wijk in gebruik had. De naam van deze R.K. parochie is na ingebruikname van de Vredeskerk veranderd in "Christus Koning van de Vrede". De Vredeskerk was vanaf het begin in 1971 ook in gebruik als Samen-op-Wegkerk (Ned. Herv. en Geref. samen), later Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Op zeker moment (jaren 1990 of 2000?) is de R.K. parochie Christus Koning van de Vrede, in het kader van een fusie met andere parochies in Den Helder, opgeheven, en de R.K. vieringen in en deelname aan de Vredeskerk zijn toen gestopt.

In 1994 tijdelijk ook Nederlands Gereformeerde kerk.

  • 2022- Uiterlijk 1 januari 2025 wil de Protestantse Gemeente Den Helder gebruikmaken van één kerkgebouw. Een door de Kerkenraad ingestelde Commissie Gebouwenbestand onderzoekt hoe dat doel bereikt kan worden. In het uiterste geval worden de Vredeskerk (De Schooten) én de Bethelkerk (centrum) verkocht en wordt een nieuw gebouw neergezet.

Afbeeldingen