Handelingen

Den Helder, Wezenstraat 68 - Evangelisch Lutherse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Evangelisch Lutherse Kerk
Genootschap: Evangelisch Lutherse Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Den Helder
Plaats: Den Helder
Adres: Wezenstraat 68
Postcode: 1781GL
Jaar ingebruikname: 1914
Architect: Pelser, Joh.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument
Sonneveld-index: 5272, 5285

Geschiedenis

Buitengewoon interessante kleine neokerk met torentje. Verving een eerder Evangelisch Luthers kerkgebouw aan de Middenstraat.

Kerkgebouw uit 1913 naar ontwerp van de Amsterdamse architect Johan Pelser. De kerk is gebouwd voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente. In 1968-1970 is het gebouw gerenoveerd, waarbij de inrichting grotendeels is vernieuwd. De avondmaalstafel en het doopvont zijn van oudere datum. Op 15 januari 1914 werd de kerk ingewijd. Links van de kerk werd een pastorie gebouwd en aan de rechterzijde een kosterij. Aan de rechterzijde van de kerk bevindt zich een toren. De ingang bevindt zich aan de oostzijde en wordt gevormd door twee dubbele massieve toegangsdeuren. Hierboven zien we een hardstenen rozet met ingebeiteld de woorden “Een vaste brug is onze God. Anno 1913” . Daarboven is een gebrandschilderd raam. In de kerk bevindt zich de kansel met een doophek aan de westzijde en in het doophuis banken voor ouderlingen en diakens met luifels. De beide lange zijden van het gebouw zijn voorzien van vier gebrandschilderde hoge ramen in elke zijde, die overvloedig hun licht in dit rustige en fraaie kerkgebouw werpen. Bovendien biedt het inwendige een buitengewoon ruime aanblik door het geheel afwezig zijn van pilaren of kolommen. Buiten gebruik als Evangelisch-Lutherse kerk in 1990. Van 1995 tot 2013 is de kerk in gebruik geweest door de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Ook in gebruik als Cultureel Centrum.

De kerk is anno 2015 nog eigendom van de Nederlands Gereformeerde Kerk en wordt verhuurd aan Evangeliegemeente De Deur.

  • 2021 - Kerk staat te koop.
  • 2022 - De lutherse kerk aan de Wezenstraat in het centrum van Den Helder staat te koop. Er ligt een plan gereed om er twee woningen in te realiseren.

Het orgel

In 1908 werd een nieuw orgel gebouwd voor de kapel van de Zusters van de Goede Herder in Zoeterwoude. Het instrument kreeg een neogotische orgelkas. In 1967 is door Willem van Leeuwen een nieuw orgel in de kas geplaatst. Na sluiting van het klooster plaatste Van Leeuwen het orgel in 1971 over naar de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Helder. In 1990 werd de kerk gesloten. Het gebouw heeft daarna enkele jaren leeg gestaan. In 1995 is het in gebruik genomen als Nederlands Gereformeerde kerk. De Nederlands Gereformeerde Kerk in Den Helder is op 1 mei 2013 opgeheven, maar is nog wel eigenaar van het gebouw. Men verhuurt het gebouw nu aan Evangelie Gemeente De Deur.

  • 2021 - Orgel gaat waarschijnlijk naar Duitsland,

Gebouwomschrijving SKKN

In het begin van de negentiende eeuw is de Lutherse gemeenschap in Den Helder ontstaan. Aanvankelijk zetelde zij in een kerk aan de Molenstraat en later aan de Middenstraat. In 1913 wordt er een nieuw stuk grond aangekocht aan de Wezenlaan. Hier bouwde de architect Joh. Pelser een eenbeukige, neogotisch, kerkgebouw, dat in 1914 werd gewijd. In 1995 ging de kerk samen met de Hervormden en de Gereformeerden (S.O.W.- verband). Een deel van de inventaris wordt thans gebruikt door de Nederlands Gereformeerde Kerk. Een ander deel wordt beheerd door de stichting "Behoud Monument Lutherse Kerk te Den Helder ".

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad d.d. 8 maart 2013

DEN HELDER – De Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) te Den Helder wordt per 1 mei 2013 opgeheven. De ambten kunnen niet meer vervuld worden en een doorstart heeft te weinig kans. Dat meldt de gemeente op haar website. De kerkgemeenschap telt nog zo’n 120 leden, van wie er ongeveer 40 op zondag in de kerk komen. In april worden de laatste kerkdiensten gehouden in de voormalige lutherse kerk. In dit kerkgebouw kwam de gemeente de laatste jaren bijeen. De Ngk zal zich niet als geheel aansluiten bij een ander kerkverband omdat de gemeente „in zichzelf al veelzijdig is”, aldus het bericht. De leden zullen op individueel niveau zoeken naar aansluiting bij een andere gemeente.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur