Handelingen

Deventer, Korte Assenstraat 13 - Petrus en Paulus

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus en Paulus
Genootschap: Russisch Orthodoxe Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Deventer
Plaats: Deventer
Adres: Korte Assenstraat 13
Postcode: 7411JP
Jaar ingebruikname: 2000
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen


Geschiedenis

De Russische Orthodoxe kerk is gesticht door het in 1958 gevluchte Russische echtpaar Alexei en Valentina Lagodin in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Na eerst tijdelijk in een rondeel aan de Onder de Linden en in de RK kapel van het voormalig ziekenhuis aan de Tibbensteeg gekerkt te hebben werd in 2000 het pand aan de Korte Assenstraat 13 gekocht. In het pand zat halverwege de 20e eeuw de Vijlenfabriek en ijzerhandel “De Ooievaar” van Johannes Pothaar die in 1930 de begane grond inrichtte tot winkel en magazijn. In 2008 volgde een verbouwing waarbij de in de loop der tijd volgestorte 14e eeuwse, 18 meter lange keldergewelven weer werden uitgegraven. Hierbij kwam 16e eeuws puin tevoorschijn. Door het gewelf is een liftschacht aangebracht. Op de begane grond is een zgn. Iconostase, een Iconenwand uit Georgië aangebracht die de altaarruimte afscheid waarin alleen de priester mag komen.

Afbeeldingen