Handelingen

Deventer, Pontsteeg 11 - Sint Caeciliakapel

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : RK kapel
Gemeente : Deventer
Plaats : Deventer
Adres : Pontsteeg 11
Provincie : Overijssel
Jaar ingebruikname : Ca 1501
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : Caeciliakapel
Architect :
Monumentstatus : Rijksmonument
Inventarisatienummer : 14470


Geschiedenis

Van het Lamme van Dieseklooster of St.-Ceciliaconvent zijn nog de restanten van de kapel bewaard gebleven, evenals de onderliggende overwelfde kelder op gordelbogen en achtkantige gotische zandstenen pijlers. Het huis werd in 1388 gesticht door Lamberta van Diese en besloeg uiteindelijk de hele zuidwand van de Pontsteeg. De zusters kregen in 1495, 1497 en 1501 de vereiste toestemming om een kapel te bouwen binnen de omtrek van het klooster. Zij verwierven eveneens in 1495 het huis van Agneta Swaefken, dat wellicht plaats moest maken voor de kapel. De St.-Ceciliakapel was een eenvoudig zaalkerkje met een plavuizen vloer en een houten zoldering. Het gebouw was vijf traveeën diep en had een eenvoudige driezijdige koorsluiting. Bij raadsbesluit van 29 maart 1604 werd het convent opgeheven. In 1630 werd er een auditorium voor de chirurgijnen van het Atheneum in gebouwd. In 1748 werd de kapel voor enige tijd ingericht om soldaten te huisvesten. In 1795 werden de kapel en de chirurgijnskamer als kazerne ingericht. Toen in 1849 een nieuw kazernegebouw gereed kwam werd het complex verlaten. In 1868-’69 werden de gebouwen verbouwd tot H.B.S. Bij de afbraak van deze H.B.S. in 1964 bleek dat een groot gedeelte van de Caeciliakapel bewaard was gebleven. De noordmuur en koorsluiting bleken nog voor een groot gedeelte overeind te staan, voorzien van dichtgemetselde spitsboogvensters met schuine dagkanten, verlevendigd door natuurstenen blokjes. In de noordmuur zijn dat er vijf; in elke sluitingszijde één. Van de zuidmuur resteert slechts het meest oostelijke gedeelte bij de koorsluiting, met een gedeelte van een vensterdagkant. Van de kapel die is onderkelderd is alleen het zuidwestelijke deel oorspronkelijk.

Literatuur:

G. Berends, Drie Huizen van het Gemene Leven in Deventer. In: Bulletin KNOB,1968 jrg 67. p. 42-51

J.W. Bloemink, Twee instellingen van de Moderne Devotie: het Rijke Fraterhuis en het Lamme van. Diesehuis, in: Deventer jaarboek 1997 p. 45-60

Afbeeldingen