Handelingen

Diemen, Hartveldseweg 23 - De Hoop

Uit Reliwiki

Versie door JvN (overleg | bijdragen) op 23 jul 2023 om 13:20 (op zoek naar afbeeldingen interieur)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Hoop
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Diemen
Plaats: Diemen
Adres: Hartveldseweg 23
Postcode: 1111BE
Inventarisatienummer: 05353
Jaar ingebruikname: 1787
Architect: Wouw, W. van
Huidige bestemming: cultureel centrum, concertzaal
Monument status: Rijksmonument 452976


Geschiedenis

Voormalige schuilkerk, als kerk buiten gebruik 1910, toen vlakbij de huidige kerk Sint Petrus' Banden in gebruik werd genomen. In gebruik als R.K. Verenigingsgebouw, later opslagplaats. Links naast De Hoop staan nu de (architectonisch interessante) pastorie en de huidige parochiekerk.

Zwaar door brand beschadigd 1990, waarna sloop dreigde. Door inspanningen van een Stichting alsnog op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Restauratie 1997-1998. Sindsdien in gebruik voor diverse doeleinden: tentoonstellingsruimte, trouwzaal, enz.

Monumentomschrijving Rijksdienst

In 1786-87 met Rooms-katholieke schuilkerk 'De Hoop' ingericht pand, in oorsprong mogelijk een koetshuis, doch al de overgang van schuilkerk naar parochiekerk markerend.

Omschrijving

De laat 18e-eeuwse schuilkerk 'De Hoop' is opgetrokken in baksteen op een rechthoekige plattegrond ter diepte van zes traveeën met twee bouwlagen en kapverdieping onder - in oorsprong - pannen zadeldak; rondom muurankers. De witgepleisterde voorgevel is verder voorzien van horizontale schijnvoegen, drie vierruitsvensters, twee H-vensters met drieruits-bovenlichten; de eertijds door een kruisteken bekroonde top is ten gevolge van de brand van 1990 verdwenen.

In de rechterzijgevel drie van blok-omlijstingen voorziene deurpartijen, met links twee cirkelvormige vensters boven elkaar en tussen de twee lagere deuren een rechthoekig venster; op de verdieping vijf naderhand van een rondboogvorm voorziene vensters.

De linkerzijgevel bevat op beide bouwlagen een viertal rechthoekige vensters.

De tuitvormige achtergevel, met in het midden de toegang tot de kerk, heeft drie zesruits-vensters en een topvenster.

Inwendig was het gehele interieur gepleisterd en gedecoreerd in Lodewijk-XVI-stijl, waarvan ondanks de brand nog enkele belangrijke delen bewaard zijn gebleven. In oorsprong werd de kerkruimte in vijf traveeen verdeeld door twee reeksen van telkens vier Toscaanse zuilen, waarbij aan beide lange zijden twee galerijen waren aangebracht met eveneens Toscaanse zuilen; aan de zuidzijde het in het midden recht afgesloten koor met in de gebogen absiswanden te weerszijden elk een deur naar de achtergelegen sacristie en daarboven een omlijste beeldnis, waarbij de linkernis wordt bekroond door een stuc-reliëf met voorstelling van het Lam Gods met banier (nog gedeeltelijk herkenbaar) en waarbij het stuc-reliëf boven de rechternis grotendeels is verdwenen. De galerijen zijn aan de zuidzijde eveneens van een omlijste, door een stuc-reliëf bekroonde beeldnis voorzien, waarvan het grotendeels gespaard gebleven reliëf aan de westzijde - met naar het Oude Testament verwijzende voorstellingen - ook enkele vergulde onderdelen heeft.

De kerkruimte bevat verder een in oorsprong geheel rondom gaande kooflijst met tandlijst, trigliefen en rozetten.

Waardering

Rooms-katholieke schuilkerk 'De Hoop' van algemeen belang wegens de architectuur- en cultuurhistorische waarde, met name wegens de bijzondere vormgeving van het interieur in Lodewijk-XVI-trant, alsook wegens de typologische waarde en zeldzaamheidswaarde als de laatst overgeblevene van de vier katholieke schuilkerken die in de late 18e eeuw buiten de toenmalige stad Amsterdam zijn gerealiseerd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

  • Op zoek naar afbeeldingen interieur..