Handelingen

Dronten, Ludgerusplein 2 - Ludgerus

Uit Reliwiki

Versie door JvN (Overleg | bijdragen) op 18 apr 2019 om 09:02 (diversen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ludgerus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Flevoland
Gemeente: Dronten
Plaats: Dronten
Adres: Ludgerusplein 2
Postcode: 8251GA
Inventarisatienummer: 08662
Jaar ingebruikname: 1998
Architect: Brink en Fleer
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Verving de gesloopte eerste St. Ludgeruskerk uit 1963, waarvan de toren enkele honderden meters naar het oosten is blijven staan.

Aardige moderne kerk zonder toren.

Gebouwomschrijving SKKN

De geschiedenis van Dronten begint relatief laat. Plannen voor de bouw van een nieuwe plaats ontstaan in het midden van de twintigste eeuw. Dronten moest een van de woonkernen in Oostelijk Flevoland gaan worden. Het stedenbouwkundig ontwerp kwam van ir. J. van Tol. In 1960 begon men aan de bouw van de dorpskern. Twaalf jaar daarna, in 1972, werd Dronten officieel een zelfstandige gemeente. Sinds die tijd is het dorp uitgebreid.

De Ludgeruskerk

De oude Ludgeruskerk dateert uit 1963-1964, en werd ontworpen door J. Sluijmer. De kerk werd in 1964 door kardinaal Alfrink geconsacreerd (zie inscriptie onderop kelk, inv.nr. 8739-26). Bij de kerk hoorden een pastorie, een parochiehuis en een school. Begin jaren 1990 dacht het parochiebestuur na over de onroerende goederen van de parochie. Zij kwam tot de conclusie dat veel van de beschikbare ruimte niet werd gebruikt. Daarom vatte men het plan op de oude kerk te laten verbouwen. De parochie vroeg voor dit doel architektenburo Brink & Fleer te Dronten om een ontwerp. Maar projectontwikkelaar Bramer Beheer stelde een ander scenario voor. Hij vroeg het parochiebestuur de kerk en bijbehorende gebouwen te verkopen, zodat de grond gebruikt kon gaan worden voor de uitbreiding van het dorpscentrum. Het parochiebestuur besloot hier, na lang beraad, mee akkoord te gaan. De oude kerk is uiteindelijk rond 2000 afgebroken, alleen de toren resteert nog.

De nieuwe kerk kwam in 1998 gereed. Het ontwerp kwam van Brink & Fleer, en bevat veel symboliek. Het bijbelverhaal van de Emmaüsgangers (Luk. 24: 13-55) en de antroposofische leer van Rudolf Steiner zijn belangrijke inspiratiebronnen geweest voor de architecten. Het thema ontmoeting moest een grote rol spelen in de kerk. Er zijn drie ontmoetingsplekken gecreëerd in de kerk: de hal, de kerkzaal en het Stiltecentrum. Deze ruimtes lopen vloeiend in elkaar over, waardoor het gebouw een organisch karakter krijgt. In de kerkzaal is gespeeld met getallensymboliek. Zo zijn er twaalf pilaren. Deze staan onder andere voor onder andere de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen. Ook het getal drie is belangrijk in de kerkzaal. Zo zijn de pilaren in drie kleuren geschilderd. Het getal drie komt ook terug in de drie treden naar het podium en het orgel. Het plafond is door middel van zes balken onderverdeeld in zeven vlakken, die bij elkaar komen in een punt boven het liturgisch centrum. Zeven is het getal van de volheid, en verwijst onder andere naar de zeven sacramenten. De meubels zijn deels afkomstig uit de oude kerk, en deels nieuw vervaardigd door het architectenbureau. De kerkzaal staat door middel van een gang in verbinding met het Stiltecentrum. Deze ruimte biedt uitzicht op de tuin. De kerk heeft ook een bovenverdieping met verschillende ruimtes. De namen van de ruimtes - Sprankel, Fontein en Water - passen bij de tekst op de steen bij de ingang van de kerk waarop staat 'Bron van leven'. In de Sprankel vinden soms vieringen plaats. Er hangt een hongerdoek. Daarnaast is er ook een aparte ruimte bedoeld voor jongeren (Break-Inn).

De tuin is gelijktijdig aangelegd met de bouw van de kerk, en zit vol met symboliek. Een aantal oude elementen uit de vorige Ludgeruskerk zijn hergebruikt in de kerktuin. Het oude doopvont heeft er bijvoorbeeld een plek gekregen. Op het vont een plaat met daarop de namen van de eerste en laatst gedoopte in de oude kerk. Het oude altaar is verzaagd tot vier stoeltjes, een bankje en een fontein. Verder heeft de eerste steen uit de oude kerk een plek in de tuin gekregen. Het plan van de tuin is afkomstig van de hovenierster Regien van Daele-Geling.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door Firma Maarschalkerweerd in 1876 voor de oude St. Carolus Borromeuskerk te Soesterberg. In 1953 is het orgel overgeplaatst naar de nieuwe St. Carolus Borromeuskerk in Soesterberg. Het orgel werd in 1964 in de oude Sint Ludgeruskerk in Dronten geplaatst. In 1998 werd het orgel nogmaals verplaatst, nu naar de huidige nieuwe Sint Ludgeruskerk in Dronten.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur