Handelingen

Drunen, Raadhuisplein 4 - Lambertus

Uit Reliwiki

Versie door (Overleg) op 8 dec 2008 om 16:27


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Heusden
Plaats : Drunen
Adres : Raadhuisplein 4
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1954
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Lambertus
Architect : Leur, H.C. vd
Monument-status:
Geschiedenis

In 1945 wordt de neo-gotische Lambertuskerk verwoest. In plaats van de ruïnes te herbouwen wordt gekozen voor nieuwbouw op dezelfde plaats, naar het ontwerp van de Nijmeegse architect Hendrik van de Leur. Het oorspronkelijke ontwerp bevatte twee torens op de hoekpunten van het front. In de uiteindelijke uitvoering is dat niet uitgevoerd, het westwerk heeft een overhoeks geplaatste middentoren als bekroning. Naast het priesterkoor een angelusklok in een kleine toren. In het exterieur is het schip als pseudobasiliek uitgevoerd, de middenbeuk heeft echter geen ramen en is ook maar enkele decimeters hoger dan het dak van de zijbeuken. Inwendig is het schip overwelfd met een stenen tongewelf, geschraagd door gemetselde bogen. De bogen rusten op gemetselde pilaren met natuursteen accenten. Lage transepten, in het interieur geaccentueerd door het gebruik van betonnen pilaren. Priesterkoor heringericht volgens veranderde inzichten na het tweede Vaticaans concilie.

Bijzonderheid

Het pijporgel wat zich op de zangzolder bevindt was het eerste orgel voor een Rooms Katholieke kerk wat weer, volgens oude traditie, in een houten kast is geplaatst en geen open opstelling heeft, zoals gebruikelijk was in de periode 1940-1960.

Gebouwomschrijving SKKN

Al in de 13e eeuw kreeg Drunen zijn eerste kerkje. In volgende eeuwen werd dit meermalen vervangen. Een in 1729 ingediend verzoek om een kerk te mogen bouwen werd geweigerd omdat het gebouw te dicht bij de hervormde kerk zou komen te liggen. Hierna werd wel toegestaan een kerkschuur in te richten op een andere plek. Op 15 juni1874 werd een kerk ingewijd naar een ontwerp van architect J.H. van Tulder uit Tilburg (eerstesteenlegging op 25 maart 1873). Dit gebouw heeft tot 1944 dienst gedaan. In dat jaar werden op 4/5 november zowel het kerkgebouw als pastorie en zustersklooster verwoest. Als noodkerk werd het patronaatsgebouw in gebruik genomen. Dicht in de buurt van de plaats van de vorige kerk kon in 1954 een nieuwe Lambertuskerk in gebruik worden genomen naar een ontwerp van H.C. van der Leur uit Nijmegen (inwijding 11 juni 1955). De aanbesteding had plaatsgevonden op 25 oktober 1952 en werd gegund aan de firma J. de Bonth-Van Hulten uit Nieuwkuyk. Eerstesteenlegging was op 20 april 1953. De pastorie van de kerk kwam in 1955 gereed. Het parochiekerkhof, in de nieuwe situatie op enige afstand gelegen van de kerk, is sinds 2005 niet meer in gebruik. Oorspronkelijk was voor de nieuwe Lambertus niet voorzien in een kerktoren; tot de bouw ervan werd besloten een half jaar na de eerste steenlegging en het bouwplan moest dus worden aangepast. De financiering van deze toren was te danken aan dhr. Max Lips die tevens de aanschaf van een carillon voor zijn rekening nam.MIP omschrijving (MIP nummer: RT027-001123)

Naam monument

St. Lambertuskerk

Bouwstijl

Delftse School

Gevels en materialen

Baksteen in kettingverband. Daklijst met siermetselwerk en betonnen afdekking. Natuurstenen elementen (raamomlijstingen en dergelijk). Westwerkachtige geveltoren.

Vensters en deuren

Gefigureerd glas-in-lood in gekoppelde segmentboogramen met natuurstenen omlijsting.

Dak en bedekking

Zadel- en lessenaarsdaken met gesmoorde verbeterde oud Hollandse pannen.

Bijgebouwen

Gemetselde stoep met ingelegd ruitpatroon.


Interieur

warsgeplaatste topgevel en tussen zware gemetselde gordelbogen. Interieu rstukken van Luc van Hoek (kunstenaar uit Tilburg). Plavuizen vloer.