Handelingen

Eindhoven, Visserstraat 11 - Leger des Heils: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

27 jun 2017

14 dec 2012

16 mei 2009

1 jun 2008