Handelingen

Elst, Rijksstraatweg 24 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Elst (Ut)
Provincie: Utrecht
Gemeente: Rhenen
Plaats: Elst (U)
Adres: Rijksstraatweg 24
Postcode: 3921AJ
Inventarisatienummer: 04048
Jaar ingebruikname: 1819
Architect: Ridder, G.A. de
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32461

Geschiedenis

De kerk is in 1819 gebouwd in de tijd dat de tabaksteelt in Elst en omgeving een belangrijke bron van inkomsten was. Enkele tabakstelers waren ook lid van de kerkenraad. De kapconstructie van de kerk is gelijk aan die van de tabaksschuren. Er zijn plannen tot restauratie, want de bonte knaagkever gaat stevig te keer in de balken. Die moeten worden vernieuwd. Op 28 november 2002 werd, na 9 maanden, de geheel gerestaureerde kerk weer in gebruik genomen. De kosten van deze restauratie hebben ruim 600.000 euro bedragen. Er zijn o.a. nieuwe glas-in-lood ramen geplaatst, de kleuren in het interieur zijn gewijzigd, er is een nieuwe vloer gelegd, een nieuwe galerij gebouwd en ook de schade door de bonte knaagkever is verholpen. Daarnaast is er een ander orgel geplaatst. De NH kerk van Elst beschikte sinds 1861 over een Lindsen orgel. Dit orgel is in 1970 vervangen door een orgel van Fonteijn & van Gaal. Dit laatste orgel is nu weer vervangen door een orgel van orgelbouwer Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. Het orgel is in 1918 gebouwd voor de GK van Bozum(Fr.). Op Tweede kerstdag 2002 is in de RK kerk van Persingen een Lindsen-orgel in gebruik genomen. Dit is het orgel dat van 1861 tot 1970 in deze kerk stond. Vanaf 1969 tot 2002 was het als huisorgel in particulier bezit. Na restauratie is het nu in Persingen geplaatst. (49-03)

Door de groei van de Buurtschap Elst onder Rhenen en Amerongen ontstond er aan het eind van de 18de eeuw behoefte aan een eigen kerkgebouw. Vanwege de "Franse tijd" konden er pas in 1814 concrete stappen gezet worden om een kerk te bouwen. Door tegenwerking van de Rhenense kerkenraad waartoe het grootste deel van kerkelijk Elst toen behoorde, duurde het nog tot 1818 voordat de bouw daadwerkelijk van start kon gaan.

De bouw van de kerk werd bekostigd uit een "fonds tot opbouw van een kerk met pastoriehuys". Dit fonds werd voor het grootste deel gevuld met geld afkomstig van tabaksplanters. De teelt van tabak was in de 18de en 19de eeuw veruit de belangrijkste bron van inkomsten voor de bewoners der Buurtschap Elst. De ervaring opgedaan bij de bouw van de vele tabakschuren in Elst en directe omgeving leidde ertoe dat de dakconstructie van de Elsterse kerk op exact dezelfde wijze tot stand is gekomen. In de oorspronkelijke situatie bevond er zich aan de oostzijde een pastorie welke aan de kerk was vastgebouwd. Deze werd in 1958 afgebroken omdat de onderhoudskosten hoger waren dan de bouw van een nieuwe pastorie.

In 2002 is de kerk grondig gerestaureerd. In de kerk bevinden zich delen van een oud doophek en de kuip van de kansel welke in 1819 zijn overgenomen uit de voormalige Lieve Vrouwe of Waalse kerk te Leiden.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde Kerk, eenvoudig zaalgebouw, zadeldak met klokketorentje, steen boven de ingang 1819. Spitsboogramen en steunberen. Eenklaviers orgel gemaakt door de fa. Bakker & Timmenga uit Leeuwarden in 1918 gemaakt voor de Gereformeerde kerk te Bozum (Frl) en in 2002 aangekocht voor Elst.

Orgel

Orgel.

Het orgel is in 1918 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden) voor de geref. kerk te Bozum (Friesland). Dezelfde firma restaureert het in 2002 en plaatst het over naar Elst. De dispositie wordt door hen met een Cornet uitgebreid. Adviseur namens de Orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk was Aart van Beek (Zwolle).

Dispositie
  • Manuaal: Prestant 8' - Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' - Octaaf 4' - Fluit d'amour 4' - Octaaf 2' - Cornet 2⅔' 3 sterk discant (2002).
  • Pedaal: aangehangen.

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-g.

Afbeeldingen

Oude afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Voor de restauratie 2002.

Na restauratie 2002