Handelingen

Emmer-Compascuum, Hoofdkanaal OZ 83 - Willehadus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Willehadus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: Emmen
Plaats: Emmer-Compascuum
Adres: Hoofdkanaal OZ 83
Postcode: 7881CN
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Kroes, H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 510957
Sonneveld-index: 13956


Geschiedenis

De huidige kerk verving de oudere, neogotische kerk uit 1889. Ingezegend in 1924. In de jaren 1989 tot 2004 is de kerk gerestaureerd; de dakvlakken, behoudens die van de toren, zijn voorzien van een nieuwe leibedekking. De glas-in-lood-ramen van de kerk met uitzondering van de toren zijn geheel gerestaureerd. Begin juni 2004 is de kerk met veel festiviteiten opnieuw in gebruik genomen. (52-04) Dit kerkgebouw lijkt, qua exterieur, veel op de (1982 gesloopte) R.K. Kerk St. Gerardus Majella in Den Haag, ontworpen door J. Stuyt,

Orgel

Het orgel is gebouwd door Verschueren Orgelbouw in 1959.

Omschrijving

De vormentaal is enigszins verwant aan de kerken uit het late oeuvre van architect Jan Stuyt. De bouwstijl is licht expressionistisch met ook verwijzingen naar de romaanse bouwkunst. Het is een driebeukige kerk met halfronde absis. De zijbeuken hebben puntgevels met steekkappen. De toren met spits staat aan de zijde van het kanaal. De constructieve onderdelen van het interieur, zoals paraboolbogen, zijn in schoonmetselwerk uitgevoerd. De zuilen zijn van graniet. De wanden zijn gepleisterd. De houten tongewelven in de zijbeuken zijn decoratief beschilderd. Het middenschip heeft een cassettenplafond. Eenvoudig orgel (unit systeem, type "Crescendo"), gebouwd in 1959 door fa. Verschueren te Heythuysen. De Groninger architect H.J. Bakx heeft de van 1959 daterende bidkapel ontworpen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Rooms Katholieke kerk "H. Willehadus" gebouwd in 1923 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Willehadusparochie (voorzitter pastoor J.H. Smeenk) daartoe gemachtigd door de bisschop van het bisdom Utrecht, naar ontwerp van architect Herman Kroes, op de funderingen van een vroegere kerk. In 1949 is de, inmiddels gesloopte, pastorie tot woning verbouwd naar ontwerp van H.J. Bakx. Deze groninger architect heeft eveneens de van 1959 daterende bidkapel ontworpen. De kerk is gedeeltelijk gerestaureerd; de dakvlakken, behoudens die van de toren, zijn voorzien van een nieuwe leibedekking. De glas-in-lood-ramen van de kerk met uitzondering van de toren zijn geheel gerestaureerd. Eenvoudig orgel, gebouwd eind jaren '50 door fa. Verschueren te Heithuizen (Limburg).

Omschrijving

Driebeukige kruiskerk met vier traveeën, de zijbeuk ondergebracht in gekoppelde dwarsbeuken. Aangebouwde narthex. Opgetrokken in baksteen onder zadeldaken. In het dakschild op de traveescheidingen een dakkapel onder schilddak. Halfronde absis met half koepelvormig dak. Toren in de zuidwesthoek afgedekt onder een tentdak, aan de onderzijde naar buiten gezwenkt, met paraboolvormige openingen. In de vier torengevels vlak onder de dakvoet metalen wijzerplaten. In de noordwesthoek de voormalige doopkapel onder schilddak. In dezelfde hoek de sacristie tussen dwarsschip en absis, met aangebouwde bijsacristie en verwarmingsruimte onder platte daken. Het complex bevat aan de noord- en zuidzijde uitgebouwde biechtstoelen onder schilddaken. De entree is teruggelegd d.m.v. archivolten, die recht afgesloten zijn met een keperboogvormige betonnen latei. Aan weerszijden van de entree een venster met eveneens betonnen latei. Boven de intree een boogvormig vijflicht met glas-in-lood, de binnenzijde van de boog paraboloïde, de buitenzijde spits. In de geveltop een ster in siermetselwerk. In de voorgevel, boven de narthex een drielicht van rondboogvensters. In de kopgevel van het transept en van de dwarsbeuken eenzelfde vijflicht als in de voorgevel.

Interieur

Dakstoel waarvan de spanten boven het schip en het orgelbalkon afgetimmerd zijn met een cassettenplafond. Boven de zijbeuken en transepten gemetselde paraboolvormige tongewelven en boven de absis een half koepelgewelf. Absis voorzien van acht gebrandschilderde glas-in-loodramen. Aan weerszijden van de absis twee zijkapellen, gelijk aan de voormalige doopkapel, met gemetselde gewelven. Paraaboolvormige scheidingsbogen van schoon metselwerk tussen de traveeën en de beuken. De bogen staan op granieten kolommen, die rond zijn, behalve onder het orgelbalkon. Tussen de gemetselde ribben gestucte gewelfvlakken met schabloonmotieven. Terasso vloer. De kerk heeft de originele banken in de originele opstelling. Altaar met tweede vaticaanse concilie in de jaren '60 gewijzigd. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg.

Waardering

RK kerk van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:

  • als karakteristiek voor kerkenbouw uit de periode 1920-40
  • vanwege de beeldbepalende ligging
  • vanwege de gaafheid

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur