Handelingen

Franeker, Breedeplaats 2 - Martinikerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinikerk
Genootschap: Protestantse gemeente Franeker
Provincie: Friesland
Gemeente: Waadhoeke
Plaats: Franeker
Adres: Breedeplaats 2
Postcode: 8801LZ
Inventarisatienummer: 08945
Jaar ingebruikname: 1421
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 15661

Geschiedenis

Buitengewoon belangrijke historische stadskerk met hoge toren.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Plattegrond 1941 - Franeker - 20074252 - RCE

Hervormde Kerk. Ruime driebeukige pseudobasiliek, waarvan de zijbeuken zich als omgang rond het koor voortzetten, door houten gewelven gedekt. Toegangspoortje aan de oostzijde met kopje als sluitsteen en bekroning met cartouche rond het wapen van de stad, gehouden door twee vrouwenfiguren als tenanten. (1647). Inwendig bakstenen hekwerk rond het koor, XV. Muurschilderingen op de pijlers. Groot aantal grafzerken waarvan een aantal rechtopstaand in het koor en waaronder zeer fraaie 16de-18de eeuwse exemplaren.

Epitafen van M. van Cammingha, A.F. van Schuurman. Winsemius en R.A. van der Linden. Als koorafscheiding aangewend doophek. Vier eiken koorbanken, XV. Gotische eindschotten in banken verwerkt: 17e eeuwse banken. In de sacristie eiken betimmering met briefpanelen en zoldering op geprofileerde sleutelstukken. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk en vrij Pedaal, in 1842 gemaakt door L. van Dam en Zonen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 augustus 2007.

De protestantse gemeente van Franeker is gestart met de actie ”Glas in nood”. Daarmee hoopt de kerkelijke gemeente 100.000 euro binnen te halen voor de restauratie van de glas-in-loodramen van de Martinikerk.

Alle 27 ramen moeten uit de kerk verwijderd worden om in de werkplaats van een glazenier gerestaureerd te kunnen worden. „Niet allemaal tegelijk natuurlijk”, zegt Corrie Roersma, lid van de restauratiecommissie, in het FD. „Al het lood van de ramen moet worden vervangen. De laatste restauratie was in de Tweede Wereldoorlog. Toen was het lood van een veel slechtere kwaliteit dan tegenwoordig. Ook wordt alles schoongemaakt, alle ruitjes moeten eruit en de kapotte vervangen.”

De restauratie van de ramen kost ruim 300.000 euro. De Rijksdienst voor archeologie, cultuur en monumenten draagt 230.000 euro bij. Daarnaast moet er ook ander onderhoud aan de kerk gedaan worden. „Maar dat is minder noodzakelijk. Als we genoeg fondsen werven en we houden geld over na de restauratie van de ramen, zijn de kleinere dingen aan de beurt”, aldus mevrouw Roersma.

De protestantse gemeente van Franeker heeft voor de opknapbeurt van de ramen 30.000 euro in kas. „Door de openstelling van de kerk van 1 mei tot 1 oktober hebben we al wat vaste inkomsten”, vertelt Roersma. „De entree van de Martinikerk is vrij tijdens de openstelling, maar er staat wel een grote melkbus waarbij staat dat de opbrengst voor de restauratie is. En we verkopen in de kerk onder andere kaarten.”

Het ontbrekende bedrag wil de restauratiecommissie inzamelen door de actie ”Glas in nood”. „De commissie gaat de komende tijd fondsen aanschrijven”, vertelt Roersma. „Ook gaan we allerlei acties houden.”

De commissie hoopt dat de restauratie klaar is voor de openstelling van de kerk in 2008. Deze week telde de Martinikerk de 15.000e bezoeker van dit seizoen. Roersma verwacht dat het bezoekersaantal op 1 oktober de 20.000 heeft bereikt.

De Martinikerk in Franeker is een in 1420 gebouwde laatgotische pseudobasiliek, opgetrokken in oude kloostermoppen en gedekt met een houten kap. Het is een van de weinige kerken in het noorden van het land met een ronde kooromgang.

De restauratie van de ramen is het tweede deel van een grootschalig restauratieproject. Roersma: „In de jaren 2000 en 2001 is de eerste fase van de restauratie voltooid. Toen is het houtwerk in de kap hersteld en zijn de leien vervangen. Ook is afgerekend met de boktor.”

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur