Handelingen

Geerdijk, Schoolstraat 80 - Willibrordus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Willibrordus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Twenterand
Plaats: Vroomshoop (Geerdijk)
Adres: Schoolstraat 80
Postcode: 7681CM
Inventarisatienummer: 10162
Jaar ingebruikname: 1868
Architect: Wennekers, H.J.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Kleine neogotische kerk met toren.

In 1851 werd een begin gemaakt met de aanleg van kanalen om het veengebied in het midden van Overijssel verder open te leggen en te ontginnen. Langs deze kanalen ontstonden vervolgens omvangrijke veenderijen. Ten behoeve van de katholieke veenarbeiders werd op 25-4-1868 een nieuwe parochie opgericht na afscheiding van de parochie Vriezenveen. Er bevond zich aanvankelijk een noodkerk op de Punt van Separatie (splitsing van Almelo-Coevorden kanaal - Zwolse Kanaal). In 1867-1868 is het huidige, driebeukige neogotische kerkje met half-ingebouwde toren en rechtgesloten koor naar ontwerp van H.J. Wennekers gebouwd (aanbesteding 5-2-1868, ingezegend 24-12-1868). Het kerkje is één van de laatste overgebleven dorpskerkjes uit de zogenaamde "stucadoorsgotiek" (d.w.z. gepleisterde houten gewelven) in het aartsbisdom Utrecht. Het kerkje is bijzonder door zijn bouwstijl en ligging aan het kanaal, buiten de bebouwde kom van Vroomshoop-Geerdijk. Het interieur is in de jaren 1960 deels gemoderniseerd. Hierbij verdwenen het hoofdaltaar en de preekstoel. De communiebank is verbouwd tot altaartafel. Het orgel en de kruiswegstaties zijn behouden gebleven. De ramen in het koor zijn in 1905 vervaardigd door fa. Hertel en Lersch te Düsseldorf.

  • 2021 - Kerk staat te koop voor 325.000 euro inclusief parochiewoning. Kapel en begraafplaats zijn niet bij de koop inbegrepen.
  • 2021 - De kerk wordt niet omgebouwd tot kantoorpand, maar blijft behouden voor vieringen, concerten en koorrepetities. De stichting Kerkbehoud Sint Willibrordus wordt de nieuwe eigenaar. De Marcellinusparochie heeft de kerk aan de stichting gegund.

Mariakapel

De Initiatiefgroep Kerkbehoud Vroomshoop verzette zich in 2019 met hand en tand tegen de voorgenomen sluiting van de dorpskerk in Geerdijk. Er zouden nog genoeg vrijwilligers actief zijn binnen de geloofsgemeenschap en ook financieel zouden er geen redenen zijn om de kerk af te stoten. Maar het kerkbezoek liep wel sterk terug. In 2011 werd een hypermoderne Mariakapel naast de begraafplaats in gebruik genomen.

Orgel

In 1920 bouwde Harrie Winkels een orgel voor de Sint Willibrorduskerk in Geerdijk. Het orgel is in 1945 door Gerardus Bik gerestaureerd en in 1960 door de firma Elbertse.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur