Handelingen

Geldrop, Sint Jozefplein 1 - Jozef (1932 - 2010)

Uit Reliwiki

Versie door JvN (Overleg | bijdragen) op 25 jul 2012 om 06:41


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Geldrop-Mierlo
Plaats : Geldrop
Adres : Sint Jozefplein 2 & 2a
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1932
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : Jozef
Architect : Koldewey, B.J. en Van Moorsel Pzn., C.M.
Monument-status : Rijksmonument
Inventarisatienummer: 07535


Geschiedenis

Monumentomschrijving Rijksdienst

Inleiding

De St. Jozefkerk is in 1932 uitgevoerd naar ontwerp van B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel Pzn. In deze kerk van de H. Joseph is zondag 21 maart 2010 de laatste kerkdienst gehouden. De kerk is gesloten. De kerk krijgt een sociaal-maatschappelijk functie.

Omschrijving

De kerk is een driebeukige kruiskerk met grote kruisingstoren, onder respectievelijk zadel- en schilddaken. Het noordertransept is niet gebouwd. De kerk is opgetrokken uit handgevormde baksteen gemetseld in Vlaamsverband. Slechts aan de ingangsportieken is natuursteen verwerkt. De lancetvensters van de kerk zijn drie aan drie gekoppeld. Ze zijn voorzien van glas-in-lood. De daken zijn belegd met Romaanse pannen. Het gebouw heeft naar drie windstreken een portaal onder zadeldak. Het westportaal wordt aan de noordkant geflankeerd door een achthoekige doopruimte onder torendak en aan de zuidkant ervan door een vierkante kapel onder platdak. Op de zuidoosthoek een torenaanzet waarin een kleine klokkenstoel met luidklok. In het ontwerp was boven deze kapel een kerktoren gepland, deze is vanwege de hoge kosten eveneens niet gebouwd. De zijbeuken van de kerk liggen onder een platdak. Inwendig heeft de kerk een breed schip en smalle zijbeuken. Boven het schip een open houten kap.

Het bas-reliëf uit 1931 van St. Jozef (in de volksmond "de platte Jozef") is van beeldhouwer Albert Termote. De keramische kruiswegstaties uit 1938 zijn ook van zijn hand. De betonnen calvariegroep is van beeldhouwer Van de Winkel (den Haag).

Waardering

De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de volkskerk in het interbellum, onder invloed van de opvattingen van A.J. Kropholler. Het gebouw heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering, met name de brede overspanning van de binnenruimte en is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architecten Koldewey en Van Moorsel. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de uitbreiding van de nederzetting. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en bouwtechnische zeldzaamheid.

Cultuur Historische Waardekaart

Kerk

Bouwperiode: 1932

Architect: Koldewey, B.J., Moorsel, C.M. van

Gevels en Materialen: Baksteen

Dak en Bedekking: Zadeldaken met verbeterde Hollandse pannen.

Constructie: Houten kapconstructie van zes-drie scharnierspanten.

Interieur: asement van onder andere geglazuurde baksteen.

Bijzonderheden: Kerk op onvoltooid T-vormige plattegrond, een transeptarm is niet gebouwd. Vieringtoren met torendak en verbeterde Hollandse pannen.

Pastorie

Bouwperiode: 1932

Architect: Koldewey, B., Moorsel, C. van

Gevels en Materialen: Baksteen

Vensters en Deuren: Achtruitsvensters.

Dak en Bedekking: Zadeldaken met verbeterde Hollandse pannen.


In de zomer van 2008 wordt bericht dat deze kerk t.z.t. buiten gebruik zal worden gesteld; er zijn plannen tot verbouwing. Op zondag 21 maart 2010 heeft de laatste liturgische viering in deze kerk plaatsgevonden.

Afbeeldingen

Toelichting op de binnenfoto's:

Sinds ongeveer jaren 1980 werd in de wintermaanden de kruisingtoren, met transept en koorpartij, door middel van een groot gordijn van het kerkschip afgescheiden. Deze situatie is op de foto's te zien.