Handelingen

Geldrop, Sint Jozefplein 1 - Jozef (1932 - 2010)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jozef
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Geldrop-Mierlo
Adres: Sint Jozefplein 1
Postcode: 5666RL
Sonneveld-index: 07535
Jaar ingebruikname: 1932
Architect: Koldewey, B.J. en Van Moorsel Pzn., C.M.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 515914


Geschiedenis

Belangrijke interbellumkerk met kleine klokkenstoel en rechthoekige kruisingtoren. In de zomer van 2008 werd bekend dat deze kerk t.z.t. buiten gebruik zou worden gesteld; er waren toen plannen tot verbouwing. Sloop is nooit serieus aan de orde geweest.

 • 2010 Op zondag 21 maart 2010 heeft de laatste liturgische viering in deze kerk plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat het kerkgebouw een sociaal-maatschappelijke functie krijgt.
 • 2018 Staat te koop.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

De St. Jozefkerk is in 1932 uitgevoerd naar ontwerp van B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel Pzn. .

Omschrijving

De kerk is een driebeukige kruiskerk met grote kruisingstoren, onder respectievelijk zadel- en schilddaken. Het noordertransept is niet gebouwd. De kerk is opgetrokken uit handgevormde baksteen gemetseld in Vlaamsverband. Slechts aan de ingangsportieken is natuursteen verwerkt. De lancetvensters van de kerk zijn drie aan drie gekoppeld. Ze zijn voorzien van glas-in-lood. De daken zijn belegd met Romaanse pannen. Het gebouw heeft naar drie windstreken een portaal onder zadeldak. Het westportaal wordt aan de noordkant geflankeerd door een achthoekige doopruimte onder torendak en aan de zuidkant ervan door een vierkante kapel onder platdak. Op de zuidoosthoek een torenaanzet waarin een kleine klokkenstoel met luidklok. In het ontwerp was boven deze kapel een kerktoren gepland, deze is vanwege de hoge kosten eveneens niet gebouwd. De zijbeuken van de kerk liggen onder een platdak. Inwendig heeft de kerk een breed schip en smalle zijbeuken. Boven het schip een open houten kap.

Het bas-reliëf uit 1931 van St. Jozef (in de volksmond "de platte Jozef") is van beeldhouwer Albert Termote. De keramische kruiswegstaties uit 1938 zijn ook van zijn hand. De betonnen calvariegroep is van beeldhouwer Van de Winkel (Den Haag).

Waardering

De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de volkskerk in het interbellum, onder invloed van de opvattingen van A.J. Kropholler. Het gebouw heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering, met name de brede overspanning van de binnenruimte en is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architecten Koldewey en Van Moorsel. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de uitbreiding van de nederzetting. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en bouwtechnische zeldzaamheid.

Pastorie

De PASTORIE is in 1932 uitgevoerd naar ontwerp van B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel.

Omschrijving

De pastorie ligt aan de zuidkant haaks op het schip van de kerk en heeft twee bouwlagen en een eenlaagse aanbouw tussen kerk en pastorie. Beide zijn voorzien van hoge geknikte zadeldaken tussen gekroonde topgevels. Op de zuidwesthoek van de pastorie een hoge markante schoorsteen. De ingangsportiek is gelijk aan die van de kerk. Het opgaande werk is opgetrokken uit handgevormde baksteen gemetseld in Vlaams verband met natuurstenen aanzetstenen in de muuropening van het portiek. Zowel op de verdieping als op de begane grond stalen achtruits vensters. In de zuidgevel op de zolderverdieping bevindt zich een hijsdeur met hijsbalk.

Waardering

De pastorie is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de pastorie in het interbellum. Het gebouw heeft architectuurhistorisch belang door de traditionalistische stijl en de detaillering en is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architecten Koldewey en Van Moorsel. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de uitbreiding van de nederzetting. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en bouwtechnische zeldzaamheid.

Cultuur Historische Waardekaart

Kerk

 • Bouwperiode: 1932
 • Architect: Koldewey, B.J., Moorsel, C.M. van
 • Gevels en Materialen: Baksteen
 • Dak en Bedekking: Zadeldaken met verbeterde Hollandse pannen.
 • Constructie: Houten kapconstructie van zes-drie scharnierspanten.
 • Interieur: asement van onder andere geglazuurde baksteen.
 • Bijzonderheden: Kerk op onvoltooid T-vormige plattegrond, een transeptarm is niet gebouwd. Vieringtoren met torendak en verbeterde Hollandse pannen.

Pastorie

 • Bouwperiode: 1932
 • Architect: Koldewey, B., Moorsel, C. van
 • Gevels en Materialen: Baksteen
 • Vensters en Deuren: Achtruitsvensters.
 • Dak en Bedekking: Zadeldaken met verbeterde Hollandse pannen.

Externe links

Afbeeldingen

Toelichting op de binnenfoto's: Sinds ongeveer jaren 1980 werd in de wintermaanden de kruisingtoren, met transept en koorpartij, door middel van een groot gordijn van het kerkschip afgescheiden. Deze situatie is op de foto's te zien.