Handelingen

Giessen-Oudekerk, Oudkerkseweg 22 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Giessen - Oudekerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Molenlanden
Plaats: Giessen-Oudekerk
Adres: Oudkerkseweg 22
Postcode: 3381KR
Inventarisatienummer: 01836
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 16115 (kerk); 16116 (toren)

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

Hervormde Gemeente van Giessen-Oudekerk en Peursum.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Hervormde KERK. De kerk is gerestaureerd in 1950-'52. Eenbeukig bakstenen schip uit de 15de eeuw, waarvan het koor verdwenen is. De kerk heeft inwendig een tongewelf op trekbalken, gedateerd 1657. Inventaris: preekstoel en doophek, midden XVII, drie koperen kronen (XVIII). Gesneden rococo-rouwbord, 1793, orgelkas in stijl XX A. Verscheidene 17de-eeuwse zerken.

Toren

TOREN van de Ned.Herv.Kerk. Mooie, in baksteen uitgevoerde toren met tegen de overhoekse steunberen gekoppelde nissen en bovenaan bakstenen fioelen. De bovenste twee geledingen hebben een sobere nissenarchitectuur en als bekroning een boogfries. Korte, vierzijdige spits. Gerestaureerd 1942-'43. Klokkenstoel met klok van een telg uit het Utrechtse geslacht Butendiic, vervaardigd in 1446, haar onderdiameter bedraagt 108 cm.

Gebouwomschrijving SKKN

De kerk is een gotisch gebouw van baksteen op een voet van tuf. Het eenbeukige schip dateert uit het einde der vijftiende eeuw of begin zestiende eeuw met een zware, bakstenen westtoren. Het houten tongewelf werd blijkens de inscriptie op een van de trekbalken in 1657 hersteld. In 1838 werd het koor gesloopt en op die plaats verrees de consistorie. Bij een restauratie in 1952-1953 vernieuwde men de vloer en veranderde de raamtracering in de vensters. Bij deze gelegenheid werd de preekstoel verplaatst. Het plafond werd in 1995 vervangen.

Van belang zijn de preekstoel van 1658 met het uit dezelfde tijd stammende doophek.er is relatief veel het koperwerk bewaard gebleven stammend uit de zeventiende en achttiende eeuw: Een door Ioan Nicolaas Derck gesigneerde en gedateerde lezenaar, een tweede lezenaar, een zandloperhouder, drie kroonluchters en de kandelaars voor preekstoel en doophek. Van belang zijn ook de oude psalmborden, het tekstbord en het in rococostijl uitgevoerde rouwbord. Van Lokaal en genealogisch belang zijn de grafstenen, waarvan in deze registratie (waarschijnlijk *) slechts een deel is opgenomen. De luidklok is vanwege zijn vroege datering, 1446, belangwekkend.

Orgel

Het orgel is in 1976 gebouwd door de firma J.L. van den Heuvel (Dordrecht). Adviseur is Henk Klop (Hardinxveld-Giessendam). De orgelkas stamt van het vorige orgel in deze kerk, in 1913 door A. Standaart (Rotterdam) geleverd.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Sesquialter 2⅔' 2 sterk, vanaf f - Mixtuur 1⅓' 3-4 sterk - Trompet 8'.
  • Positief (manuaal 2): Roerfluit 8' - Gedekte fluit 4' - Woudfluit 2' - Nasard 1⅓' - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' (transm.).
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Positief aan Pedaal - Positief aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1. Winddruk: 65 mm. WK.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 9 februari 2010.

De kerktoren van het kerkgebouw van de hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum aan de Oudkerkseweg te Giessen-Oudekerk ondergaat vanaf morgen een restauratie. Dat meldden scriba R. Brandwijk en ouderling-kerkrentmeester E. van Lopik.

De laatste grote restauratie van de toren vond plaats in de jaren 1950. De toren, eigendom van de gemeente, wordt flink onder handen genomen. De muren worden opnieuw gevoegd, het dak opgeknapt en de klok en de luidinstallatie onder handen genomen. Ook het terrein rond de kerk, zoals de bestrating en de tuinmuren, worden opgeknapt. De burgerlijke gemeente heeft voor het project 350.000 euro subsidie gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De hervormde gemeente zal in dezelfde periode de kerkzaal onder handen nemen.


Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur