Handelingen

Groningen, Oosterweg 85 - Oosterkerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(Categorie:NH verwijderd)
(In de media)
Regel 55: Regel 55:
  
 
Men meldt ons uit Groningen: Dertig jaar geleden is hier door eenige vooraanstaande personen in de Ned. Herv. Gemeente een vereeniging opgericht voor den bouw van een kerk in het Oosten der stad. Het eerste bestuur bestond uit wijlen de heeren : dr. S.D. van Veen, dr. C. Wildeboer, dr. E.F. Kruyff, B. Noordhoff en L. Bouwman. Het tegenwoordig bestuur bestaat uit de heeren : ds. A.W. de Visser, prof.dr. L.H.K. Bleeker, H.D. Singer, Th. Kiers en prof.dr. W.J. Aalders. Den 6den September 1923 werd de eerste steen gelegd door mej. Th. Singer en gisteravond is de nieuwe kerk ingewijd. Zij is geworden, wat de initiatiefnemers van voor 30 jaar hebben bedoeld: een Groninger dorpskerk in een stad, zich aanpassend aan de omgeving van lage huizen. Zij is verrezen op een terrein aan het einde van den Oosterweg, onmiddellijk bij den spoorweg Groningen-Holland. Bij den bouw en de inrichting der kerk is groote eenvoud en soberheid betracht. Intusschen doen de gewelven en de ramen van kathedraalglas in teere tinten aangenaam aan en de steensoort — Friesche handvorm — geeft aan het interieur iets gezelligs. Het koor is zoo ingericht, dat aan de Avondmaalplechtigheid door een vrij groot getal personen kan worden deelgenomen, niet, zooals men veelal ziet, in een achterafje, maar als 't ware in 't centrum der kerk. Zij is, buiten het koor, 27 1/2 M. diep, 17 M. breed en ruim 21 M. hoog. Het gewelf oven het koor is 9 M. hoog, de andere gewelven hebben een hoogte van 12 M. Er zijn 746 zitplaatsen gelijkvloers en 135 op de gaanderij. De toren is ruim 34 M. hoog. Er is centrale verwarming en electrische verlichting. Een kerkorgel ontbreekt nog; voorloopig redt men zich met een huisorgel. De kerk is gebouwd door den architect Hoekzema te Groningen. Zooals gezegd heeft de inwijding gisteravond plaats gehad met medewerking van het kerkelijk zangkoor. Het woord is gevoerd door ds. de Visser, ds. Coolsma en ds. Roose. Het kerkgebouw was geheel gevuld. Naast de kerk staat een gebouw, waar ds. Coolsma Bijbellezingen zal houden. Er zijn lokalen die voor onderscheidene doeleinden kunnen worden gebruikt. Ook de kosterswoning is er in ondergebracht.
 
Men meldt ons uit Groningen: Dertig jaar geleden is hier door eenige vooraanstaande personen in de Ned. Herv. Gemeente een vereeniging opgericht voor den bouw van een kerk in het Oosten der stad. Het eerste bestuur bestond uit wijlen de heeren : dr. S.D. van Veen, dr. C. Wildeboer, dr. E.F. Kruyff, B. Noordhoff en L. Bouwman. Het tegenwoordig bestuur bestaat uit de heeren : ds. A.W. de Visser, prof.dr. L.H.K. Bleeker, H.D. Singer, Th. Kiers en prof.dr. W.J. Aalders. Den 6den September 1923 werd de eerste steen gelegd door mej. Th. Singer en gisteravond is de nieuwe kerk ingewijd. Zij is geworden, wat de initiatiefnemers van voor 30 jaar hebben bedoeld: een Groninger dorpskerk in een stad, zich aanpassend aan de omgeving van lage huizen. Zij is verrezen op een terrein aan het einde van den Oosterweg, onmiddellijk bij den spoorweg Groningen-Holland. Bij den bouw en de inrichting der kerk is groote eenvoud en soberheid betracht. Intusschen doen de gewelven en de ramen van kathedraalglas in teere tinten aangenaam aan en de steensoort — Friesche handvorm — geeft aan het interieur iets gezelligs. Het koor is zoo ingericht, dat aan de Avondmaalplechtigheid door een vrij groot getal personen kan worden deelgenomen, niet, zooals men veelal ziet, in een achterafje, maar als 't ware in 't centrum der kerk. Zij is, buiten het koor, 27 1/2 M. diep, 17 M. breed en ruim 21 M. hoog. Het gewelf oven het koor is 9 M. hoog, de andere gewelven hebben een hoogte van 12 M. Er zijn 746 zitplaatsen gelijkvloers en 135 op de gaanderij. De toren is ruim 34 M. hoog. Er is centrale verwarming en electrische verlichting. Een kerkorgel ontbreekt nog; voorloopig redt men zich met een huisorgel. De kerk is gebouwd door den architect Hoekzema te Groningen. Zooals gezegd heeft de inwijding gisteravond plaats gehad met medewerking van het kerkelijk zangkoor. Het woord is gevoerd door ds. de Visser, ds. Coolsma en ds. Roose. Het kerkgebouw was geheel gevuld. Naast de kerk staat een gebouw, waar ds. Coolsma Bijbellezingen zal houden. Er zijn lokalen die voor onderscheidene doeleinden kunnen worden gebruikt. Ook de kosterswoning is er in ondergebracht.
 +
 +
; Uit ''SIKKOM.NL'', 2018
 +
 +
“De Oosterkerk wordt sinds december 2017 op drie zaterdagen per maand gebruikt voor samenkomsten van Eritrese vluchtelingen uit de drie noordelijke provincies. De Eritrees Orthodoxe kerk is veel eerder ontstaan dan onze kerken en kent een hele oude traditie met rituelen welke ook in de Oosterkerk in praktijk worden gebracht. Ook voor de doop, kinderen moeten binnen 40 dagen na geboorte worden gedoopt, geldt een uitgebreid ritueel door onderdompeling. Deze samenkomsten zijn voor hen tevens een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Veel Eritrese vluchtelingen zijn jonge mensen uit vaak grote gezinnen die zij hebben achtergelaten. Hun kerkgemeenschap is enigszins, maar een heel belangrijke, compensatie voor het gemis van de sterke familiebanden. In onze geïndividualiseerde maatschappij vinden zij in de Oosterkerk weer iets terug van hun eigen manier van samenleven, welke zo anders is dan de onze. Zij zijn erg blij en dankbaar dat de Oosterkerk hun de ruimte biedt voor de samenkomsten.”
  
 
==Afbeelding==
 
==Afbeelding==

Versie van 1 feb 2019 om 14:55


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oosterkerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Groningen
Adres: Oosterweg 85
Postcode: 9724CA
Inventarisatienummer: 00776
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Hoekzema, Groningen
Huidige bestemming: appartementen
Monument status: Geen

Geschiedenis

Nieuwe Nederlands Hervormde kerk in de Oosterpoort in Groningen uit 1924. Zaalkerk in sobere vormen, ontleend aan de nieuwe zakelijkheid. Fronttoren met zadeldak. Buiten gebruik als N.H. Kerk in 1984. Enkele jaren later zijn binnen het kerkgebouw, qua exterieur nog redelijk intact, met behoud toren, 22 appartementen ingebouwd. Enkele ramen zijn bewaard gebleven.

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 September 1924.

Men meldt ons uit Groningen: Dertig jaar geleden is hier door eenige vooraanstaande personen in de Ned. Herv. Gemeente een vereeniging opgericht voor den bouw van een kerk in het Oosten der stad. Het eerste bestuur bestond uit wijlen de heeren : dr. S.D. van Veen, dr. C. Wildeboer, dr. E.F. Kruyff, B. Noordhoff en L. Bouwman. Het tegenwoordig bestuur bestaat uit de heeren : ds. A.W. de Visser, prof.dr. L.H.K. Bleeker, H.D. Singer, Th. Kiers en prof.dr. W.J. Aalders. Den 6den September 1923 werd de eerste steen gelegd door mej. Th. Singer en gisteravond is de nieuwe kerk ingewijd. Zij is geworden, wat de initiatiefnemers van voor 30 jaar hebben bedoeld: een Groninger dorpskerk in een stad, zich aanpassend aan de omgeving van lage huizen. Zij is verrezen op een terrein aan het einde van den Oosterweg, onmiddellijk bij den spoorweg Groningen-Holland. Bij den bouw en de inrichting der kerk is groote eenvoud en soberheid betracht. Intusschen doen de gewelven en de ramen van kathedraalglas in teere tinten aangenaam aan en de steensoort — Friesche handvorm — geeft aan het interieur iets gezelligs. Het koor is zoo ingericht, dat aan de Avondmaalplechtigheid door een vrij groot getal personen kan worden deelgenomen, niet, zooals men veelal ziet, in een achterafje, maar als 't ware in 't centrum der kerk. Zij is, buiten het koor, 27 1/2 M. diep, 17 M. breed en ruim 21 M. hoog. Het gewelf oven het koor is 9 M. hoog, de andere gewelven hebben een hoogte van 12 M. Er zijn 746 zitplaatsen gelijkvloers en 135 op de gaanderij. De toren is ruim 34 M. hoog. Er is centrale verwarming en electrische verlichting. Een kerkorgel ontbreekt nog; voorloopig redt men zich met een huisorgel. De kerk is gebouwd door den architect Hoekzema te Groningen. Zooals gezegd heeft de inwijding gisteravond plaats gehad met medewerking van het kerkelijk zangkoor. Het woord is gevoerd door ds. de Visser, ds. Coolsma en ds. Roose. Het kerkgebouw was geheel gevuld. Naast de kerk staat een gebouw, waar ds. Coolsma Bijbellezingen zal houden. Er zijn lokalen die voor onderscheidene doeleinden kunnen worden gebruikt. Ook de kosterswoning is er in ondergebracht.

Uit SIKKOM.NL, 2018

“De Oosterkerk wordt sinds december 2017 op drie zaterdagen per maand gebruikt voor samenkomsten van Eritrese vluchtelingen uit de drie noordelijke provincies. De Eritrees Orthodoxe kerk is veel eerder ontstaan dan onze kerken en kent een hele oude traditie met rituelen welke ook in de Oosterkerk in praktijk worden gebracht. Ook voor de doop, kinderen moeten binnen 40 dagen na geboorte worden gedoopt, geldt een uitgebreid ritueel door onderdompeling. Deze samenkomsten zijn voor hen tevens een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Veel Eritrese vluchtelingen zijn jonge mensen uit vaak grote gezinnen die zij hebben achtergelaten. Hun kerkgemeenschap is enigszins, maar een heel belangrijke, compensatie voor het gemis van de sterke familiebanden. In onze geïndividualiseerde maatschappij vinden zij in de Oosterkerk weer iets terug van hun eigen manier van samenleven, welke zo anders is dan de onze. Zij zijn erg blij en dankbaar dat de Oosterkerk hun de ruimte biedt voor de samenkomsten.”

Afbeelding