Handelingen

Haarlem, Gedempte Oude Gracht 61 - Wilhelminakerk

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (Overleg | bijdragen) op 11 mei 2021 om 15:21 (Geschiedenis)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Wilhelminakerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlem
Plaats: Haarlem
Adres: Gedempte Oude Gracht 61
Postcode: 2011GK
Inventarisatienummer: 05463
Jaar ingebruikname: 1921
Architect: Maaker, A. de
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Verving een gesloopte oudere Gereformeerde Kerk. Architectonisch interessant, karakteristiek gereformeerd kerkgebouw, met toren. In de linker zijwand bevinden zich twee mooie ramen; in de rechter zijwand één vergelijkbaar raam, waarvoor wegens inval van het zonlicht vaak gordijnen hangen. Als Gereformeerde Kerk buiten gebruik 2005, nu Nederlands Gereformeerde Kerk.

De (relatief bloeiende) locale kerkelijke gemeente, oorspronkelijk Gereformeerde Kerk, heeft zich (en dit is vrij ongebruikelijk) uitgesproken om niet mee te gaan in de Protestantse Kerk Nederland (PKN), maar zich te willen aansluiten bij het kerkgenootschap Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK); dit kerkgebouw is dus nooit buiten gebruik gesteld, maar wel van kerkgenootschap gewisseld. Zie ook "In de media" hieronder.

In de aandachtswand, boven de kansel, bevindt zich een orgel(front) uit 1923.

Orgel

Dit orgel voldeed later niet meer. In 1982 is, boven de ingang van de kerk, het De Koff orgel geplaatst, dat zich in de (buiten gebruik gestelde) Mathenesserkerk in Rotterdam-West bevond.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 18 mei 2005.

De gereformeerde kerk van Haarlem-Centrum (Wilhelminakerk) wil toetreden tot het verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dat heeft de kerkenraad van de Wilhelminakerk met instemming van de gemeente besloten.

Vorig voorjaar besloot Haarlem-Centrum om niet mee te gaan in de Protestantse Kerk in Nederland en sloot zij zich voorlopig aan bij de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. In het afgelopen jaar heeft de gemeente zich breed georiënteerd over de te kiezen richting, zo schrijft zij in een persbericht. Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van diverse kerkverbanden en uiteindelijk is gekozen voor aansluiting bij de Nederlands Gereformeerde Kerken, „omdat de uitgangspunten van beide kerken het meeste op elkaar aansluiten.”

De beslissing tot toelating van Haarlem-Centrum ligt nu bij de regio (classis) Amsterdam-Haarlem van de Nederlands Gereformeerde Kerken, die zich daartoe laat adviseren door de landelijke commissie voor contact en samenspreking met andere kerken (CCS).

In een bespreking op 10 mei met vertegenwoordigers van de regio Amsterdam-Haarlem, de CCS en de genabuurde Nederlands gereformeerde kerk van Heemstede-Haarlem heeft een delegatie van Haarlem-Centrum zijn beslissing toegelicht en zijn er afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Bas Leeuwerke, voorzitter van de kerkenraad en van de bezinningscommissie, verwacht dat er medio juni meer duidelijkheid zal zijn over hoe de regio ten opzichte van het verzoek van zijn gemeente staat.

De kerk van Haarlem-Centrum telt 460 leden. De gemeente, die sinds het najaar vacant is, zal op korte termijn het beroepingswerk ter hand nemen. Het is waarschijnlijk dat een predikant of kandidaat uit de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt beroepen, aldus Leeuwerke.

Uit Reformatorisch Dagblad, 14 juni 2005.

De regio (classis) Amsterdam-Haarlem van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) heeft het verzoek van de gereformeerde kerk Haarlem-Centrum (Wilhelminakerk) om toe te mogen treden tot de NGK in behandeling genomen. „Niets staat onze aansluiting bij de NGK meer in de weg”, aldus Bas Leeuwerke, voorzitter van de kerkenraad, desgevraagd. Het wachten is nu alleen nog op de officiële documenten vanuit de regio, zegt hij. De regio Amsterdam-Haarlem zal pas in oktober weer vergaderen.

De kerk van Haarlem-Centrum besloot vorig jaar niet mee te gaan in de Protestantse Kerk in Nederland en zich voorlopig aan te sluiten bij de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN). Na een periode van oriëntatie besloot de gemeente aansluiting te zoeken bij de NGK, „omdat de uitgangspunten van beide kerken het meeste op elkaar aansluiten.”

De regio Amsterdam-Haarlem besprak het verzoek op 1 juni. Zij liet zich daarbij adviseren door de landelijke commissie voor contact en samenspreking met andere kerken (CCS) van de NGK.

Het moderamen van de vGKN was „enigszins in verlegenheid gebracht” door het persbericht waarmee de kerk van Haarlem-Centrum haar besluit recent bekendmaakte, zo schrijft het op de website van de vGKN. Vorige week dinsdag had daarom een gesprek plaats tussen het moderamen en enkele leden van de Haarlemse kerkenraad waarin een en ander werd besproken. „Dat gesprek verliep in alle openhartigheid”, aldus Leeuwerke. Van de leden (Haarlem-Centrum telt zo’n 460 (doop)leden) was 75 procent voor aansluiting bij de NGK.

Een van de redenen om aansluiting bij een ander kerkverband te zoeken was dat de gemeente sinds het najaar vacant is. „Er moest dus een predikant worden beroepen.” Dat gaat nu naar alle waarschijnlijkheid binnenkort gebeuren.

Uit Reformatorisch Dagblad, 11 oktober 2005.

De gereformeerde kerk van Haarlem-Centrum (Wilhelminakerk) is officieel toegetreden tot het verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). De toetreding vond donderdag plaats op een vergadering van de regio Amsterdam-Haarlem van de Nederlands Gereformeerde Kerken. In een ”verklaring van toetreding” verklaart de gereformeerde kerk van Haarlem-Centrum „in het belijden van de waarheid van de Heilige Schrift, zoals in de Drie Formulieren van Enigheid is uitgedrukt, onze eenheid en de grond voor ons samengaan te vinden” en het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven -de kerkorde van de NGK- te aanvaarden. Reeds eerder had de gemeente besloten niet mee te gaan in de Protestantse Kerk.

De toetreding volgt op een gesprek van een commissie van de regio Amsterdam-Haarlem met een delegatie van de Wilhelminakerk over de motieven om tot de NGK te willen toetreden. Bij dat overleg was ook de Ngk van Heemstede-Haarlem betrokken. Deze kerk wordt voortaan aangeduid als Ngk Heemstede, terwijl de Wilhelminakerk voortaan als Ngk Haarlem wordt aangeduid.

De nieuwe Ngk van Haarlem telt 460 leden. De gemeente, die sinds najaar 2004 vacant is, heeft inmiddels het beroepingswerk ter hand genomen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur