Handelingen

Haarlem, Nieuwe Kerksplein 36 - Nieuwe Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nieuwe Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Haarlem-Centrum
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlem
Plaats: Haarlem
Adres: Nieuwe Kerksplein 36
Postcode: 2011ZT
Inventarisatienummer: 05439
Jaar ingebruikname: 1649
Architect: Campen, Jacob van (kerk); Key, Lieven de (toren)
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 19616


Geschiedenis

Rechthoekige classicistische kerk met sierlijke renaissance toren.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Nieuwe Kerk. Fraaie toren in 1613 door Lieven de Key gebouwd tegen de oudere St. Annakerk, welke in 1645-1649 door de huidige naar ontwerp van Jacob van Campen vervangen werd, steen met opschrift oostgevel. De kerk is een nuchter zaalgebouw met brede rechthoekige plattegrond, breder dan haar voorgangster in weinig harmonie met de toren. Inwendig door vier pijlers verdeeld in Grieks kruis met houten tongewelven en de vierhoeksvakken van vlakke zolderingen. Fraaie bederuimte - slechte moderne beglazing. Vrijstaande preekstoel, vierkante kuip uit de bouwtijd. Van oorsprong koororgel van de St. Bavo in Haarlem, in 1523 gemaakt door J. van Covelen. In 1791 overgeplaatst naar de Nieuwe Kerk door H.H. Hess. Deze maakte een nieuw tweeklaviers instrument met gebruikmaking van veel pijpwerk uit het oudere orgel. Het Pedaal werd in 1862 ter weerszijden van het orgel aangebracht door H. Knipscheer. In 1985 door Van Vulpen gerestaureerd. Klokkenstoel met klok van Cyprianus Crans, 1749, diam. 98 cm. Mechanisch torenuurwerk, 1795.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 11 augustus 1931.

De Nieuwe Kerk te Haarlem eischt een grondige restauratie, daar dit Kerkgebouw dreigt in een vervallen toestand te komen. Wij vernemen, dat de raming der voorgenomen restauratie op een kleine f 30,000 wordt geschat. Uit het college van collectanten heeft zich een commissie gevormd om voor genoemd doel gelden in te zamelen en zij ondervindt daarbij veel medewerking. In korten tijd ontving zij al aan giften ruim f 2100.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur