Handelingen

Handel, Handelseweg - Bedevaartkapellen

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bedevaartkapellen
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk.
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Gemert-Bakel
Plaats: Handel
Adres: Handelseweg tussen Gemert en Handel
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1891
Architect: A. Lenaerts
Huidige bestemming: wegkapellen
Monument status: Rijksmonument 518070

Geschiedenis

Serie wegkapellen, in neogotische stijl

Monumentomschrijving Rijksdienst

Reeks BEDEVAARTKAPELLEN, aan de Handelseweg tussen Gemert en Handel. De kapellen zijn tot stand gekomen in opdracht van Van de Laarschot, rector van de Handelse kapel. Ze zijn gebouwd tussen 1888 en 1891 in neo-gotische stijl met beeldhouwwerk van A. Lenaerts. De kapellen zijn hersteld in 1992.

Omschrijving

Elke kapel heeft een bakstenen opbouw op vierkante plattegrond met een iets vooruitstekende plint en hardstenen geprofileerde waterlijst. Bekroond door een hardstenen topgeveltje met kruis en zadeldak. In een ondiepe spitsboognis, boven de waterlijst, is een kunststenen, wit geverfd reliëf aangebracht. Onder de waterlijst is op een hardstenen plaquette, verdiept in het metselwerk het symbool IHTS en het opschrift: GIJ ALLEN DIE VOORBIJ GAAT/OVER DEN WEG LET OP EN ZIET/OF ER EENE SMART IS GELIJK/MIJNE SMART. JER. THREN. 1.12/J.D. VAN DEN BERG. Daarboven is een afbeelding van Maria met zeven maal doorboord hart zichtbaar.

In het verlengde van de weg liggen achtereenvolgens nog zeven kapellen.

  • Kapel als voorgaande, met het opschrift: I/DE VOORZEGGING/VAN SIMEON. In de nis is een voorstelling van Simeon met het Christuskind, knielende figuren en Jozef en Maria in een kerkinterieur geplaatst.
  • Kapel, als voorgaande, met het opschrift: II/VLUCHT NAAR EGYPTE. In de nis is een voorstelling van Jozef met Maria en het Christuskind op een ezel, in een exotisch landschap, geplaatst.
  • Kapel, als voorgaande, met het opschrift: III/HET VERLIES VAN JEZUS/JAC.
  • RAYM.. In de nis een voorstelling van een aantal figuren in een tempel waarvan er één een boek heeft.
  • Kapel, als voorgaande, met het opschrift: IV/DE ONTMOETING VAN JEZUS/W.Pr.FZ. In de nis een voorstelling van Jezus met het kruis op zijn schouders ontmoet Maria.
  • Kapel, als voorgaande, met het opschrift: V/DE DOOD VAN JEZUS
  • Kapel, als voorgaande, met het opschrift VI/DE AFDOENING VAN HET KRUIS. In de nis is een voorstelling van twee figuren die het lichaam van Christus vasthouden en daarachter twee staande figuren aangebracht, tegen de achtergrond zijn kruis en ladder zichtbaar.
  • Kapel, als voorgaande, met het opschrift: VII/BEGRAFENIS VAN JEZUS. In de nis is een voorstelling van drie figuren met het lichaam van Christus in doeken tegen een achtergrond van de grot aangebracht.

Waardering

Het geheel is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als nadrukkelijke uitdrukking van het geestelijk leven, met name door de relatie met de eeuwenoude Mariabedevaart Handel en de wijze waarop deze relatie zich door de aanwezigheid van de bedeweg in het landschap manifesteert. Het heeft architectuurhistorische waarde voor de geschiedenis van de kerkelijke beeldhouwkunst. De kapellenreeks is in samenhang met Handel als bedevaartplaats ensemble waarde. Het geheel is gaaf bewaard gebleven en is in zijn totaliteit uiterst zeldzaam.

Externe links

Afbeeldingen