Handelingen

Handel, Pater Petrusstraat 21 - Kloosterkapel Capucijnen (1850 - 1970)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kloosterkerk Capucijnen
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Gemert-Bakel
Plaats: Handel
Adres: Pater Petrusstraat 21
Postcode: 5423SV
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1850
Architect:
Huidige bestemming: conferentiecentrum
Monument status: Rijksmonument 16060

Geschiedenis

Kloosterkerk Capucijnen. Buiten gebruik 1970, nu conferentiecentrum 'De Weyst'.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Capucijnenklooster waarvan de oudste kern uit 1839-1850-1855 dagtekent. Het bestaat uit vier om een vierkante hof gelegen vleugels in eenvoudige klassicistische stijl; een der vleugels wordt gevormd door de kapel, een zaalgebouw met inwendige ordonnantie in stucwerk (pilasters, kooflijst, tongewelf) en met altaarretabel en preekstoel in barokke trant. In de kloosterinventaris drie 17de eeuwse kasten en een aantal 17de- en 18de eeuwse schilderijen: taferelen uit de gewijde geschiedenis (David en Nathan; Opwekking van Lazares; Antonius van Padua: Maria Magdalena; Kruisiging, Antonius Abt, Franciscus; Marteling van Laurentius, 1741, Kruisiging, 1638; acht doeken met Evangelisten en Kerkvaders, 18de eeuw; twee doeken onderscheidenlijk voorstellende de verschijning van de Verrezen Christus aan Petrus en aan Thomas; reeks 18e eeuwse portretten van Capucijnen). 17de eeuws houten kruisbeeld in de kloostergang.

Deze gebouwen sluiten aan bij de wat oudere, in 1741 gestichte "Nieuwe Kluis", waarvan de huidige gebouwen uit het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw dateren. Mechanisch torenuurwerk, M. v.d. Kerkhof en Zonen.

MIP omschrijving (MIP nummer: BP039-001147)

  • Bouwperiode: 1890
  • Gevels en materialen: Bakstenen gevels, opgemetselde toppen, met pinakels bekroond.
  • Dak en bedekking: Zadeldak met verbeterde Hollandse pannen.
  • Bijgebouwen: Smeedijzeren hekwerk.
  • Interieur: In de kapel een polychroom mozaiek, voorstellende maagd Maria, ca. 1945.
  • Bijzonderheden: Kapel staat op de grens met gemeente Boekel. Onderdeel "gebied van bijzondere stedebouwkundige waarde De Kluis".

Externe links

Afbeeldingen