Handelingen

Harlingen, Zuiderhaven 75 - Michaël

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Harlingen
Plaats : Harlingen
Adres : Zuiderhaven 77
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1881
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : Michaël
Architect : Tepe, W.V.A.
Monument-status : Rijksmonument
Inventarisatienummer: 09032


Geschiedenis

St. Michaël, 1880-1881, W.V.A. Tepe. Driebeukige neogotische kruisbasiliek met driezijdig gesloten transeptarmen en toren met haakse steunberen, versiering van smalle nissen en ingesnoerde naaldspits. Altaren, preekstoel en triomfkruis van F.W. Mengelberg. Orgel in 1898 gemaakt door P.J. Adema met Hoofdwerk, Nevenwerk en vrij Pedaal. Gerestaureerd in de jaren 1990.

De RK Sint Michaelskerk heeft een futuristische serre gekregen, schrijft het Friesch Dagblad. De serre is gebouwd aan het parochiehuis, de gemeenschappelijke ruimte van de parochie. De pastorie en het parochiehuis worden opgeknapt. Op 28 september 2008, Sint Michaelszondag, vond de opening plaats. De serre is ontworpen door architect Gerben Brouwer uit Beetsterzwaag. De Friese kunstenaar Jan Murk uit Firdgum zorgt voor glasschilderingen. (60-08)

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 2 augustus 2011.

De torenspits van de –beeldbepalende– Sint-Michaëlkerk aan de Zuiderhaven in Harlingen wordt gerestaureerd. De spits was zodanig in verval dat ingrijpen noodzakelijk was, zo meldt de website van de rooms-katholieke kerk.

De kerk heeft veel onder weersinvloeden te lijden gehad; met name de zee speelt hier een negatieve rol in. Van 1985 tot 1999 werd met succes de actie ”Rondom de toren” gehouden en kon de kerk –die valt onder Monumentenzorg– gerestaureerd worden. De torenspits werd echter minimaal gerestaureerd, omdat deze, toen nog, in redelijk goede staat verkeerde. „Echter, de tand des tijds heeft er nu voor gezorgd dat uitstel geen optie meer is.”

De toren wordt geheel „kaal gehaald, dat wil zeggen dat alle leien verwijderd zullen worden. Hierbij zullen dedakhout, goten, de luiken en het haantje geïnspecteerd worden. Een gespecialiseerd leidekkersbedrijf vervangt de oude leien door nieuwe. De nog bruikbare leien worden opgeslagen voor hergebruik in eigen parochie.”

Vorige maand is met de restauratie begonnen en het is de bedoeling dat het werk half september klaar is. Gehoopt wordt dat alle Harlingers een duit in het zakje zullen doen. „De 65 meter hoge toren is er voor alle Harlingers en is een monument in de stad. We zullen hem pas missen als hij er niet meer is, en dat willen we geen van allen.”

Afbeeldingen

Exterieur

De volgende foto's zijn alle op 12 augustus 2006 gemaakt door Edward Ippel, Hoorn.

Interieur

De volgende foto's zijn alle gemaakt door André van Dijk, Veenendaal.

De volgende foto's zijn alle op 12 augustus 2006 gemaakt door Edward Ippel, Hoorn.

De volgende foto's zijn alle op 19 juli 2008 gemaakt door Edward Ippel, Hoorn.