Handelingen

Havelte, Uffelterkerkweg 1 - Clemens

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned Hervormd
Gemeente : Westerveld
Plaats : Havelte
Adres : Uffelterkerkweg 1
Provincie : Drenthe
Jaar ingebruikname : 1310
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Clemens
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Geschiedenis
toren 1410, '92 aanbouw
Ned. Herv. KERK met schip ontstaan door verhoging in de 15e eeuw van de voorafgaande romaanse stenen gewelven. Koor uit de 15e eeuw. Inventaris
preekstoel XVII, herenbanken XVIIc. Oorspronkelijk eenklaviers orgel, in 1819 gemaakt door P. van Oeckelen voor de Herv. Kerk te Assen. In 1855 uitgebreid met een Bovenwerk. Van Oeckelen maakte gebruik van ouder pijpwerk en kas-onderdelen. In 1897 geplaatst in Havelte. In de onmiddellijke nabijheid van de kerk twee zgn. duivelsroosters, een aan de zuidwestzijde van de toren en een aan de noordoostzijde van het koor. Deze gaven toegang tot het kerkhof en bevonden zich in de inmiddels verdwenen omheining of ommuring.

<Gallery> Afbeelding:Havelte N.H.Clemenskerk-1450.JPG Afbeelding:Havelte N.H.Clemenskerk met nieuwbouw.JPG Afbeelding:Havelte N.H.Clemenskerk-Kansel 1663.JPG Afbeelding:Havelte N.H.Clemenskerk-Orgel 1819.JPG Afbeelding:Havelte N.H.Clemenskerk-Av.m.tafel en Herenbank.JPG Afbeelding:Havelte N.H.Clemenskerk-Doopvont.JPG <Gallery>