Handelingen

Heesbeen, Grotestraat 29 - Hersteld Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Hersteld Hervormde Kerk
Genootschap: Hersteld Hervormde gemeente Heesbeen
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Heusden
Plaats: Heesbeen
Adres: Grotestraat 29
Postcode:
Sonneveld-index: 07620 en 19219
Jaar ingebruikname: 14e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: hersteld hervormde kerk
Monument status: rijksmonument 22118Geschiedenis

Heesbeen, Hersteld Hervormde Kerk; jk 17-10-2011

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hervormde KERK. Eenbeukige, rechtgesloten kerk met rondboogvensters, 18de eeuws, met in de westelijke helft resten in tufsteen van een middeleeuwse kerk; vlak opgaande toren uit de 14de eeuw in baksteen. Eiken kansel en herenbank uit de 18de eeuw; rouwbord uit 1764 voor Sophia Amalia Maria van Gent, vrouwe van Heesbeen gebeeldhouwde zerk voor Willem Torck, heer van Heesbeen (gestorven in 1557) en zijn vrouw Bartha Pieck. Het front van een orgel van C. van Oeckelen uit 1823. Het instrument is niet meer aanwezig. Rond het kerkhof een bakstenen muur met een poortgebouw aan de noordzijde, met zadeldak tussen topgevels. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van J. van Haer, 1393, diam. 90 cm. en een klok van een anonieme gieter, 1393, diam. 85 cm.

Gebouwomschrijving

  • Bouwstijl: romanogotiek
  • Gevels en materialen: handvormbakstenen gevels, in westelijke deel tufstenen restanten van middeleeuwse kerk. Bakstenen vlak opgaande toren van twee geledingen.
  • Vensters en deuren: rondboogvensters met houten kleine roedenverdeling. Schuifvensters.
  • Dak en bedekking: zadeldak gedekt met tuile du Nord pannen. Dakkapellen. Achtkantige ingesnoerde spits, lei in maasdekking.
  • Constructie: houten tongewelf.
  • Begraafplaats met enkele graven (o.a. H. Verdoorn 1832).
  • Interieur: eiken kansel, lerenbank en rouwborden XVIII. Orgelfront 1823.
  • Bijzonderheden: rond het kerkhof een bakstenen muur met een poortgebouw (vernieuwd) aan de noordzijde, met zadeldak tussen topgevels.

In de media

  • Persbericht PKN, 27 maart 2009.

In Heesbeen zijn 35 van de 53 leden van de hervormde gemeente overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. De voorziening (van de Commissie voor Bijzondere Zorg) houdt in dat aan de hersteld hervormde gemeente kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen wordt overgedragen. Daarnaast krijgt de hersteld hervormde gemeente onder andere het kerkgebouw en de begraafplaats in erfpacht voor een periode van vijftig jaar. De leden van de hervormde gemeente behouden het recht tot gebruik van het kerkgebouw voor rouw- en trouwdiensten en één zondagse dienst.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur