Handelingen

Help

Spoedcursus

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (Overleg | bijdragen) op 18 okt 2023 om 16:31
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Inleiding

Welkom

Reliwiki is een informatiedatabase die gemaakt wordt door mensen zoals U. Samen werken we aan het ideaal van een vrij bewerkbare, volledige en neutrale internet database, die vrij beschikbaar is. De Reliwiki is gestart in 2008 (2008 Jaar van het Religieus Erfgoed)] en heeft nu duizenden artikelen. Dagelijks worden de bestaande artikelen verbeterd. Om mee te schrijven aan Reliwiki is aanmelding nodig, dat kan in een paar seconden geregeld worden door een gebruikersnaam aan te maken. Wilt U ook helpen om Reliwiki nóg beter te maken? Dan helpt deze introductie U hierbij. In ongeveer 10-15 minuten leert U de basisbeginselen van Reliwiki.

Uitgangspunten

Reliwiki steunt, net als Wikipedia, op vijf zuilen, die de uitgangspunten zijn waar U iedereen op Reliwiki.nl op aan mag spreken. Reliwiki is een database. We proberen zoveel mogelijk bestaande kennis zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven: een database is een naslagwerk. Reliwiki is geen encyclopedie, we zijn wel opzoek naar zoveel mogelijk feiten, maar mooie verhalen over de geschiedenis zijn ook van harte welkom. Gebruik Reliwiki niet om eigen meningen of inzichten te verkondigen. Vandalisme wordt verwijderd, maar serieuze bijdragen zijn van harte welkom! Reliwiki heeft een neutraal standpunt. We streven er naar zo neutraal mogelijk te blijven. Schrijf niet vanuit een standpunt dat niet neutraal is. U mag wel over een standpunt schrijven. Vermeld daarbij van wie het standpunt afkomstig is, maar geef het niet onevenredig veel aandacht. Reliwiki is niet bedoeld om reclame of propaganda te verspreiden. Reliwiki bevat vrije inhoud. De teksten op Reliwiki mogen door iedereen bewerkt worden. Het bewerken van Reliwiki gebeurt vrijwillig en vrijblijvend. Voeg geen teksten toe waar auteursrechten op rusten. Alle tekst is vrij beschikbaar en mag verspreid worden onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL). Wat U toevoegt aan Reliwiki blijft bewaard, zelfs de bijdragen die verwijderd worden. Reliwiki heeft een gedragscode: Respecteer iedereen die aan Reliwiki bijdraagt. Blijf beleefd en kalm, ook als het er heet aan toe gaat. Ga uit van goede wil. Overleg wanneer U ergens niet uit komt. Reliwiki is een hobby, geen werk of verplichting. Reliwiki heeft geen harde regels, behalve de vier algemene principes die hierboven zijn genoemd. In de loop der tijd zijn vele informele richtlijnen ontstaan, die U vanzelf leert kennen. Laat deze richtlijnen geen belemmering zijn voor een serieuze bijdrage aan Reliwiki. Voelt U vrij en ga Uw gang!

Registreren en aanmelden

Om bewerkingen te doen op Reliwiki, zoals het toevoegen van tekst en het uploaden van foto's, moet u geregistreerd en ingelogd zijn. Zo houden we Reliwiki netjes en vrij van spam. U kunt hier aanmelden en inloggen.


Tekst toevoegen en bewerken

Interne link

Blauwe link Op Reliwiki zit achter elk blauw stukje tekst een link verborgen. Door er op te klikken komt U op pagina's die meer informatie over een bepaald onderwerp bevatten.Probeer maar! Is een woord rood, dan is er al wel een link, maar nog geen pagina. U wordt uitgedaagd een stuk te schrijven!

Opmaak

Het opmaken van artikelen in een wiki gaat een beetje anders dan in een standaard tekst verwerken. De opmaak wordt namelijk geregeld met bepaalde codes. Zo moet u voor vet gedrukte tekst dit in de tekst editor typen '''vet''' . De onderstaande tabel toont de belangrijkste opmaak codes.

Beschrijving U typt U krijgt
Werkt overal
Schuine tekst

''schuin''

schuin

Vette tekst

'''vet'''

vet

Vet en schuin

'''''vet & schuin'''''

vet & schuin

Interne link

(binnen Reliwiki)

[[naam interne link]]
[[naam interne link|andere tekst]]

naam interne link
andere tekst

Merk op: wanneer een pagina nog niet bestaat, krijgt de link een rode in plaats van een blauwe kleur
Externe link

(naar andere websites)

[http://www.bijvoorbeeld.org]
[http://www.bijvoorbeeld.org andere tekst]
http://www.bijvoorbeeld.org

[1]
andere tekst
http://www.bijvoorbeeld.org

Werkt alleen aan het begin van een regel
Koppen van verschillende
afmetingen

== Niveau 1 ==

=== Niveau 2 ===

==== Niveau 3 ====

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Ongenummerde lijst

* een
* twee
** twee punt een
* drie

 • een
 • twee
  • twee punt een
 • drie
Genummerde lijst

# een
# twee
## twee punt een
# drie

 1. een
 2. twee
  1. twee punt een
 3. drie


Opzet pagina

Algemene gegevens
De zoekbalk

Bij de opzet van een pagina gelden de volgende regels:

 • Als er meerdere kerken op één adres hebben gestaan, bijvoorbeeld door sloop en nieuwbouw, dan kunt u het beste de naam van de oude kerk aan vullen met bouwjaar en jaar van sloop en de nieuwe kerk op een nieuwe pagina zetten. Dit om te voorkomen dat gegevens en foto's van de oude en de nieuwe kerk door elkaar raken. Dus b.v.

voor de oude kerk: Rotterdam, Blankenburgstraat 134 - Bethlehem (1948 - 1966).

 • De titel van de pagina wordt hierbij als volgt opgebouwd: Plaats, Adres - Naam kerk. Hierdoor verschijnt het kaartje van google maps na het opslaan van de pagina. Noot: Heeft de kerk geen naam, dan volstaat de plaats en het adres en soort kerk (Protestantse kerk, Gereformeerde Kerk, Koninkrijkszaal, Moskee e.d.). Heeft de kerk meerdere namen vermeld dat dan in het blauwe kader of in de tekst.


Verder is de opzet van elke pagina hetzelfde:

 • Categorieën
 • Informatietabel met Gegevens van locatie en gebouw
 • Geschiedenis
 • Exterieur
 • Interieur
 • Details
 • Orgel
 • In de media
 • Externe links
 • Fotogalerij

Opmaak informatietabel

De tabel ziet er als volgt uit:

infobox kerk

 • naam kerk =
 • genootschap =
 • provincie =
 • gemeente =
 • plaats =
 • adres =
 • postcode =
 • idnr =
 • bouwjaar =
 • architect =
 • huidige bestemming =
 • monumentstatus =

De tabel wordt opgeroepen met :
{{infobox kerk

| naam_kerk     =
| genootschap    =
| provincie     =
| gemeente      =
| plaats       =
| adres       =
| postcode      =
| idnr        =
| bouwjaar      =
| architect     =
| huidige_bestemming =
| monumentstatus   =
}}

NB idnr is een interne verwijzing die niet hoeft te worden ingevuld, onbekende velden worden leeggelaten.

U ziet dan bij het bewerken van een object niet meer de oude tabel; als u de pagina opslaat of bekijkt wordt er het volgende gegenereerd:


Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie:
Gemeente:
Plaats:
Adres:
Postcode:
Sonneveld-index:
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming:
Monument status:Afbeeldingen toevoegen

Titel

De afbeelding hiernaast wordt verkregen met de volgende code:

[[Afbeelding:Dom Utrecht EvP IMG 0825.jpg|thumb|left|100px|Titel]]

Deze code bevat naast de bestandsnaam van de afbeelding een aantal optionele parameters. Het woordje thumb vertelt dat de afbeelding in een kadertje komt te staan; left zorgt dat de afbeelding links op de pagina komt te staan; 100px is een maat voor de grootte van de afbeelding, dit getal kunt U aanpassen; en titel is het onderschrift van de afbeelding. Afbeeldingen zetten we meestal onderaan in het artikel, na alle tekst. Bij een lang artikel kan de afbeelding rechts (right) naast de tekst worden geplaatst bij de alinea waar het plaatje betrekking op heeft. Via bestand uploaden kun je -mits je aangemeld en ingelogd bent- afbeeldingen uploaden (uitgebreide hulp) om ze vervolgens in artikelen te gebruiken.

N.B. Alleen foto's buiten het gallery-kader plaatsen als daar voldoende ruimte voor is (b.v. bij lange teksten), voorkom dat op de pagina grote witte vlakken met links of rechts afbeeldingen.
Een afbeeldingsgalerij toevoegen

In het bewerkingsvlak typt u onderaan vervolgens de volgende codes: <gallery> </gallery> en plakt de naam van de foto tussen de > en de < . Tussen deze twee haken kunt u meerdere afbeeldingen plaatsen. Deze worden dan netjes in 1 kader geplaatst wat de overzichtelijkheid ten goede komt. U kunt ook een korte omschrijving per afbeelding toevoegen

Dus dit:

<gallery>

Afbeelding:Utrecht Domtoren2.jpg

Afbeelding:Utrecht Dom26.jpg

Afbeelding:Utrecht Domkerk vanuit oosten.jpg

</gallery>


komt er als volgt uit te zien:


kaart bij het object

Bij elke standaardpagina hoort een kaart te staan. Deze verschijnt bij het aanmaken van een nieuwe pagina, als de titel juist geconfigureerd wordt: Plaats, Adres - Naam kerk. en het adres wordt overgenomen in de kaartaanroep: display_map.

Bijvoorbeeld : {{#display_map: 3741AL Brink 2, Baarn}} Gebruik geen spaties in de postcode en scheid de onderdelen door een komma.
Op de kaart wordt dan u de locatie van het betreffende gebouw aangewezen, in dit geval de Pauluskerk in Baarn op de Brink 2.

Overleg

Overlegpagina's zijn een sleutelonderdeel van Reliwiki, die het mogelijk maken over artikelen en andere zaken met andere gebruikers te discussiëren. Als je een vraag over of commentaar op een artikel hebt, dan kan je een aantekening maken op de overlegpagina van het artikel. Boven ieder artikel staat een tabje met het opschrift overleg. Hoe werkt het toevoegen van overleg?

 1. Als het overleg-tabje rood is, bestaat er nog geen overlegpagina:
  1. Klik op het overleg-tabje.
  2. Voeg in het bewerkingsscherm je opmerkingen toe.
 2. Als het overleg-tabje blauw is, bestaat er wel een overlegpagina:
  1. Klik op het overleg-tabje. Je hebt nu twee mogelijkheden:
   1. Klik op bewerk om je opmerkingen toe te voegen aan een bestaande discussie, en vul onderaan eventueel de bewerkingssamenvatting in; óf:
   2. Klik op het tabje met het opschrift + om een nieuwe opmerking toe te voegen onderaan de pagina, en vul bovenaan eventueel de titel in van je bijdrage.
 3. Klik op Pagina opslaan.


Het is gebruikelijk om een nieuwe opmerking onderaan de discussie toe te voegen. Incidenteel worden opmerkingen ook tussengevoegd, maar dit maakt de discussie onoverzichtelijk. Om bijdragen van elkaar te onderscheiden worden verschillende niveau's van inspringingen gebruikt. Daartoe kun je aan het begin van een regel een of meer dubbele punten (:) in te voegen.


 • Handtekening
Sluit je commentaar altijd af met vier tildes: ~~~~, dat geeft (in mijn geval):
Erwin van Pelt 20 mrt 2009 08:12 (UTC).
Een druk op de handtekeningknop die boven het bewerkingsscherm staat (zie afbeelding) geeft hetzelfde. Hierdoor verschijnt automatisch je handtekening wanneer je de pagina opslaat. Die handtekening bestaat uit je gebruikersnaam en het tijdstip van je bijdrage. Gebruik je handtekening alleen op overlegpagina's, en zeker niet in artikelen.
Handtekening-knop.jpg
BELANGRIJK Signeer NIET met een e-mailadres, telefoonnummer of postadres; 'niemand' zal u via die weg benaderen en uw gegevens kunnen misbruikt worden door spammers.

Gebruikersoverlegpagina's

Elke gebruiker heeft een overlegpagina waarop andere gebruikers berichten kunnen achterlaten. Als iemand een bericht voor je heeft achtergelaten, zie je een oranje balk met daarin Je hebt nieuwe berichten, met een link naar je overlegpagina. Je kunt op twee manieren antwoorden. De eerste is een bericht te zetten op de overlegpagina van degene aan wie je antwoord geeft. De andere is om je antwoord op je eigen pagina te zetten onder het originele bericht.


Nieuw artikel

Wellicht ken jij een kerk die nog niet vermeld is en wil je hier een nieuwe pagina voor aanmaken. Dat kan! Er zijn verschillende manieren om dat te doen:

 1. Klik op een rode link:
  1. Een rode link op een pagina betekent dat de link naar een nog niet bestaand artikel verwijst. Door op die rode link te klikken krijg je een bewerkingsscherm met de optie een nieuwe pagina aan te maken.
 2. Gebruik het zoekvak:
  1. Onder het Wikipedia-logo (links bovenin) vind je een zoekvak. Typ de naam in, druk op de knop Artikel en je ziet of er al een artikel onder die titel bestaat. Als het nog niet bestaat, klik dan op de rode link met uw zoekterm.


 • Een onderwerp kiezen
''Bezint eer ge begint.''
Gebruik de zoekfunctie van Reliwiki om te controleren of er niet al een artikel over het gebouw bestaat en hou daarbij rekening met synoniemen en adressen.
 • Een titel kiezen
De titel van het artikel heeft een standaard opbouw wat het zoeken vereenvoudigd:
Plaatsnaam, straat en nummer - eventuele naam van het gebouw
 • Controleren en opslaan
Wanneer je het artikel hebt geschreven, klik je op Pagina opslaan. Het is aan te raden eerst de knop Toon bewerking ter controle te gebruiken, net als bij normale bewerkingen. Je ziet dan hoe het nieuwe artikel eruit zou zien wanneer het al zou zijn opgeslagen.

Een video fragment toevoegen

In de Wiki kunnen ook videofragmenten worden ingevoegd. Daarvoor moet de desbetreffende video wel op YouTube gepubliceerd zijn. Om videofragmenten te plaatsen op YouTube kan men zich hier aanmelden.

Wanneer de video naar Youtube is geüpload kan hij gemakkelijk in de wiki gehangen worden op basis van de YouTube 'code' die hij heeft gekregen.


De onderstaande video:

http://www.youtube.com/watch?v=Z8vMNnD9aLs

kan als volgt in de wiki geplaatst worden:

<videoflash type="YouTube">Z8vMNnD9aLs</videoflash>

Let erop dat alleen de code die specifiek bij de video hoort, in dit geval Z8vMNnD9aLs, in de regel moet worden opgenomen.


Korte handleiding

Behoefte aan meer informatie? Zie de korte handleiding of neem contact met ons op. Wilt u meer weten over het ontstaan en het doel van Reliwiki en over het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed, klik dan hier.

Wanneer is kerk met een hoofdletter en wanneer met een kleine letter?