Handelingen

Heveskes, Heveskes 204 - Ned. Herv. Kerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : v/m. Nederlands Hervormde kerk
Gemeente : Delfzijl
Plaats : Heveskes
Adres : Heveskes 204
Provincie : Groningen
Jaar ingebruikname : 13 e
Huidige bestemming: cultureel centrum
Naam kerk :
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 00910


Geschiedenis

restauratie 1999, nu Cult.Centrum

Herv. Kerk. Eenbeukig rechtgesloten kerkje in welks westzijde de westbouwachtige vroeg 13e eeuwse toren is opgenomen, aan de westzijde en ook overigens tot hoogte van de kerkmuren beklampt bij algehele wijziging van de kerk in 1778-'80. In de noordmuur de meeste restanten van de 13e eeuwse kerk. 18e eeuwse preekstoel. Klokkenstoel met klok van N. Sickmans, 1634, diam. 107 cm.

Deze kerk staat middenin het industriegebied en er is geen gemeente meer. De SOGK heeft het gebouw overgenomen en gerestaureerd. Men zoekt er een bestemming voor. De preekstoel krijgt een plek in de NH kerk van Engelbert. Voorjaar 2002 is ook het kerkhof gerestaureerd. (48-02/51-04/54-05)

Afbeeldingen