Handelingen

Hillegom, Hoofdstraat 143 - Joseph

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Joseph
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Hillegom
Plaats: Hillegom
Adres: Hoofdstraat 143
Postcode: 2181EA
Inventarisatienummer: 02349
Jaar ingebruikname: 1927
Architect: Stuyt, J.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Gebouwd als tweede R.K. parochiekerk in Hillegom. Grote, karakteristieke Stuytkerk met toren.

Onder invloed van de zich steeds uitbreidende bloembollencultuur groeide de Hillegomse bevolking sterk aan het begin van de twintigste eeuw. De reeds bestaande St. Martinusparochie kon het grote aantal gelovigen niet meer verwerken en er ontstond behoefte aan een tweede parochie binnen de gemeente. Dit werd de St.Jozefparochie, die in september 1915 werd gesticht. Gedurende de eerste jaren werd een verbouwde bollenschuur als noodkerk gebruikt.

In 1925 werden plannen voor een nieuwe kerk en pastorie gemaakt en geld geleend om dit te kunnen realiseren. Als architect werd de landelijk bekende Jan Stuyt aangetrokken. De kerk werd tussen 1925 en 1927 gebouwd voor een bedrag van 152.850 gulden. Om kosten te besparen werd de kerk 1,5 meter lager gebouwd dan het oorspronkelijke ontwerp. Op 19 maart 1927, de dag van het hoogfeest van Sint Jozef, werd de kerk ingewijd.

Vanaf de jaren 1970 liep het kerkbezoek terug en de beide parochies van Hillegom werden daarom in de jaren 1990 weer samengevoegd. Er werd besloten dat de Sint-Jozefkerk overbodig was, waarop de kerk in september 2009 werd gesloten. Het was toen nog onduidelijk of de kerk wordt afgebroken of een nieuwe bestemming krijgt. De in juni 2009 opgerichte “Vereniging Instandhouding Jozefkerk en Pastorie” maakt zich sindsdien sterk voor het behoud van de St. Jozefkerk en de naastgelegen pastorie.

De kerk

Stuyt ontwierp een driebeukige kruiskerk in neoromaanse stijl. Het schip telt vier traveeën, gevolgd door het transept, waarachter de enkele travee van het priesterkoor staat. Aan de linkerzijde staat naast de tweede travee de toren met ingesnoerde spits. De kerk is op het oosten georiënteerd. Karakteristiek werk in het latere oeuvre van Jan Stuyt (1868-1934). De traveeën worden uitwendig gemarkeerd door topgevels met steekkappen. Interieur overdekt door bakstenen stergewelven. Het ontwerp toont lichte overeenkomsten met de eveneens door Stuyt ontworpen St. Gerardus Majellakerk in Den Haag uit dezelfde tijd, welke werd gesloopt in 1982. Uitbreiding jaren 1950.

Het schip van de kerk wordt overdekt door kruisribgewelven. Kunstenaar Willem Wiegmans maakte de glas-in-loodramen in beide transepten, het altaar en de muurschilderingen boven het altaar. De kruiswegstaties zijn afkomstig uit de in 1939 afgebroken Sint Catharinakerk in Amsterdam.

De eerste jaren werd er een klein orgel geleend, maar tussen 1932 en 1933 werd door de bekende firma Adema een echt kerkorgel gebouwd. Tijdens de oorlogsjaren 1940 - 1945 werden de beide kerkklokken door de Duitsers gevorderd om te worden omgesmolten. Deze werden in 1946 weer vervangen door twee nieuwe klokken, die in Engeland waren gekocht.

Na de Tweede Wereldoorlog bleek het gebouw te klein voor alle parochianen en in 1950 werd de kerk vergroot, waarmee er 200 nieuwe zitplaatsen bij kwamen. In 1962 werd het koor vergroot, waarbij tevens de muurschilderingen van Wiegmans verdwenen.

  • 2018 Na bijna 10 jaar leegstand is alsnog besloten, de St. Jozefkerk te verbouwen tot appartementen en diverse andere voorzieningen. Daarbij blijft het markante, beeldbepalende exterieur in grote lijnen behouden.

Bron

In de media

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Mariakapel linksachter in de St. Jozefkerk

Toren

Pastorie