Handelingen

Hilversum, Bergweg 6 - Evangelisch-Lutherse Kerk

Uit Reliwiki

Versie door (Overleg) op 16 jul 2008 om 19:59


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Evangelisch Lutherse kerk
Gemeente : Hilversum
Plaats : Hilversum
Adres : Bergweg 6
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1924
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk :
Architect : Dullaart, J.
Monument-status:
GeschiedenisGebouwomschrijving SKKN

Tijdens de ambtperiode van De Meijere werden gelden bijeengebracht voor een kerkgebouw. Men kocht daartoe een stuk grond aan de Koninginneweg en in 1918 werd besloten met de bouw te beginnen. Vanwege de stijging van prijzen en arbeidslonen was echter een nieuwe begroting nodig. Het gegeven voorts, dat de gekochte grond te klein bleek voor een kerk die voor de voortdurend groeiende gemeente nodig was, deed de kerkenraad besluiten het perceel -met aanzienlijke winst- te verkopen. Op 5 september 1922 werd een perceel grond aan de Bergweg gekocht en men besloot over te gaan tot de bouw van een kerk naar een ontwerp van architect Dullaert. Aannemer Kreune werd de uitvoering gegund. Op 16 april 1923 legde ds. de Meijere de eerste steen en precies vijf maanden later, 16 september 1923 kon het gebouw, dat ruim 400 zitplaatsen bevatte, worden ingewijd. Als curiositeit, maar geheel in de sfeer van een lutherse kerk, heeft men aan weerszijden van de voorgevel, onder de aanzet van het geveldak, in steen uitgekapte zwanen aangebracht. Drie jaar later, op 11juni 1926, kwam de filiaal-gemeente Hilversum tot zelfstandigheid. Op 5 juli daaraanvolgend werd een officieel beroep uitgebracht op ds. P. Boendermaker. Deze deed op 8 augustus zijn intrede als eerste predikant van de zelfstandige gemeente Hilversum. Hij zou haar bedienen tot 1946. Begin 1939 kwam een verbouwing van het liturgisch centrum tot stand. In plaats van de in de oorlogsjaren gevorderde luidklok kwam in 1947 een nieuwe, welke werd aangeboden door de Noorse bisschop Eivind Berggrav. De kerkenraadskamer onderging in 1951 een restauratie. Een jaar later kreeg men een kerkelijke zegel naar ontwerp van N. van Alff te Den Haag.

In 1971 werd het interieur van de kerk aan de Bergweg ingrijpend veranderd: de kerkenraadsbanken verdwenen en een lambrizering werd aangebracht. Ook kwamen er nieuwe banken die op een andere wijze werden gerangschikt. Voorts werd een Weidtman-orgel uit 1750 aangekocht, dat na een lange periode van restauratie en het verkrijgen van subsidie op 9 maart 1980 in gebruik kon worden genomen. Na de vermelde verkoop van de kapel in 1975 begon men aan een verbouw van kerk en bijruimten. De catechisatiekamer (thans kerkenraadskamer genoemd) gaf men, evenals de predikantenkamer, een moderner uiterlijk. In plaats van de preekstoel kwam een spreekgestoelte en de wand aan de achterzijde van het liturgisch centrum kreeg een nieuw aanzicht. In september 1976 kon de geheel vernieuwde ruimte weer in gebruik worden genomen. Rond 1990 tenslotte vernieuwden en restaureerden vrijwilligers onder leiding van D.A. Belmer de glas-in-loodramen. Dit gebeurde geheel in eigen beheer.