Handelingen

Hoofdpagina

Uit Reliwiki

Welkom bij Reliwiki

Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, is gemaakt en wordt steeds verder aangevuld en verbeterd door gebruikers zoals u. Ruim 2.050 gebruikers hebben zich al aangemeld en samen hebben ze meer dan 118.000 foto's geüpload! En toch zijn er nog gebouwen met weinig informatie. Voeg uw informatie en foto’s gemakkelijk toe en draag zo bij aan de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen.

Steun Reliwiki! Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun Reliwiki met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank) ten name van Stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houd Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Nieuwsberichten

Symposium Tussen Erfgoed en Eredienst

Op vrijdag 22 september vindt in Utrecht het symposium 'Tussen Erfgoed en Eredienst' plaats. Aanleiding voor het symposium is de recente publicatie 'Tussen Erfgoed en Eredienst' van Elza Kuyk. Het boek gaat in op de mogelijkheden en uitdagingen van samenwerking van verschillende partijen in één kerkgebouw. Vanwege ontkerkelijking laten veel geloofsgemeenschappen hun kerkgebouwen los, maar in sommige gevallen blijft een deel van het kerkgebouw in gebruik voor erediensten. Dat biedt kansen, maar leidt soms ook tot conflicten.

Kuyk volgde vier monumentale kerken in grote steden gedurende de periode 2016-2021 vanuit de vraagstelling in hoeverre het meervoudig gebruik van de kerk invloed heeft op de geloofsgemeenschap. Dit symposium, gehouden in de Geertekerk in Utrecht, biedt een passende plek om een discussie te voeren over de wisselwerking tussen erfgoed en eredienst. Zie voor meer informatie en aanmelding de website.

Middeleeuwse scheepslading terug gevonden

Tijdens booronderzoek in Almere Pampus hebben archeologen een middeleeuws houten kerkkapconstructie opgespoord. Het gaat om een ‘bouwpakket’ van minstens tachtig balken die samen een kap vormen van circa 9 bij 22 meter. Vermoedelijk was het in de 15e eeuw over het water onderweg naar Franeker, maar is de lading tijdens de reis van boord gevallen of met het schip vergaan. De onderdelen van de middeleeuwse kerkkap waren in de jaren ’80 al ontdekt tijdens archeologische opgravingen van scheepswrakken op het kavel in Almere. De balken werden toen herbegraven om uitdroging van het hout te voorkomen, maar de exacte locatie van de herbegraving is niet goed bewaard gebleven.

Op basis van oude luchtfoto’s, overzichtstekeningen en beschrijvingen van de toenmalige archeologen werd de vermoedelijke verblijfplaats in kaart gebracht en werd booronderzoek verricht. Daarbij werd al snel op plastic en hout gestuit, precies zoals verwacht. Op oude foto’s was al te zien dat de kerkkap was herbegraven en afgedekt met landbouwplastic. Het is uniek om een houten kerkkap als scheepslading in zijn geheel terug te vinden. De gemeente laat aanvullend onderzoek doen om de precieze datering van het hout te kunnen bepalen en meer duidelijkheid te krijgen over het schip waarmee het vervoerd werd.

Amsterdamse Obrechtsjoel na twee jaar heropend

Twee jaar duurde de restauratie, maar nu is de Raw Aron Schuster Synagoge in Amsterdam-Zuid eindelijk weer formeel in gebruik. Deze synagoge, in de volksmond ook wel bekend als de Obrechtsjoel, was toe aan een uitvoerige renovatie. Door zijn hoekige, sobere en kubistische karakter, maakt het gebouw een gesloten uitstraling. Ramen konden niet open, vluchtwegen waren niet op orde en de akoestiek was dramatisch voor het gesproken woord. Daarnaast was het metsel- en voegwerk op diverse plekken verweerd en beschadigd. Het gebouw technisch op orde brengen was dus hard nodig.

De renovatie ging in april 2023 van start. Hierna zijn het dak en de plafondisolatie sterk verbeterd en is in de kelder een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie toegevoegd die verse lucht injecteert. 200 vierkante meter geluiddempend materiaal moet het geluid minder laten kaatsen. Het meest in het oog springend is de aanpak van het gebrandschilderde glas; dat werd overal gereinigd en nagelopen op breukjes, die hersteld zijn. Als de staat erg slecht was, dan werden de panelen uitgenomen en in het atelier van de glazenier volledig uit elkaar gehaald en opnieuw verlood.

De Obrechtsjoel is het meesterwerk van de orthodox-Joodse architect Harry Elte. Hij liet zich inspireren door Frank Lloyd Wright, wat te zien is aan de compositie van baksteen volumes, een sterk uitkragende dakrand en het gesloten karakter van het gebouw. Het interieur vertoont echter weer invloeden van de Amsterdamse School en Elte’s leermeester Hendrik Berlage. Het gebouw is aangewezen als rijksmonument. Architect Berend van der Lans en bestuurslid van de RAS Synagoge Paula Blocq, namen gezamenlijk naar aanleiding van de renovatie initiatief tot een publicatie over de Obrechtsjoel. Daarmee wilden ze onder andere het prachtige gebouw ‘vastleggen’, maar ook de architect Elte meer onder de aandacht brengen.

Zomertips: kerkentochten langs religieus erfgoed

Het Katholiek Nieuwsblad heeft 10 tips verzameld voor kerkentochten in Nederland en België. Van een wandelroute in Brugge, een kapellenroute in Zeeland, tot een kerkenroute op de fiets door de Achterhoek en de Camino Bonefacio van 340 kilometer lang. Voor de liefhebber van religieus erfgoed is een aantal leuke fiets- en wandel routes verzameld. Kijk voor meer informatie op de website.

BOEi neemt bestuursrol Kloosterdorp Steyl (Limburg) over

Erfgoedorganisatie BOEi wordt bestuurder van Kloosterdorp Steyl bij Venlo. Zij krijgt daarmee de verantwoordelijkheid over beheer en behoud van het dorp.

BOEi vervangt het bestuur van Stichting Kloosterdorp Steyl, die sinds 2016 diverse monumentale gebouwen met omvangrijke karakteristieke kloostertuinen in erfpacht en beheer heeft. De Stichting liet eerder dit jaar weten op zoek te zijn naar een partner om uitdagingen op te pakken en projecten verder te brengen.

Het Grootste Museum van Nederland nu nog groter

Het landelijke project waarbij kerken en synagogen worden opengesteld voor het brede publiek, wordt vanaf deze zomer uitgebreid met moskeeën, tempels en migrantenkerken. Sinds de opening van het Grootste Museum van Nederland in 2017, hebben miljoenen mensen de aangesloten kerken en synagogen bezocht en kennis gemaakt met de bijzondere geschiedenis, architectuur en kunstwerken die dit erfgoed rijk is.

Vanaf 5 juli is de eerste nieuwe locatie geopend voor publiek: de Yunus Emre Moskee in Almelo. Ga snel kijken en laat je verrassen door het betoverende interieur en de boeiende verhalen van deze eerste nieuwgebouwde moskee van Nederland.

Belgische kerk in gebruik als klimzaal

Een kerk beklim je meestal via de toren. In de Sint-Antonius van Paduakerk in Vorst (België) gaat het beklimmen sinds kort anders, met de komst van een twintig meter hoge klimmuur. Het is een initiatief van Stéphane Dandois die de potentie van het leegstaande kerkgebouw als eerste zag. Hij richtte al eens een klimzaal op en zocht een locatie om een nieuwe zaal te starten.

In België loopt het aantal kerkgangers, net als in Nederland, sterk terug. Daarmee worden de onderhoudskosten onbetaalbaar. Ook de Sint-Antonius van Paduakerk stond al jaren te verwaarlozen en de regen stroomde naar binnen door een gat in het dak. De gemeente zocht samen met de kerk naar een herbestemming met een publieke functie. Dandois zag de potentie van het leegstaande gebouw: "Het was niet eenvoudig om gebouwen te vinden die in aanmerking kwamen. Toen ik hoorde dat de gemeente op zoek was naar een oplossing voor de kerk, heb ik meteen gebeld."

De gemeente en de kerk gingen akkoord met het voorstel van Dandois voor gedeeltelijke herbestemming van de kerk naar een klimzaal. Binnen een jaar was de fundering verbeterd en het dak gerepareerd. Via buurthuizen kunnen jongeren nu gratis gebruik maken van de faciliteiten.

Nieuw op Reliwiki? Aan de slag

Start uw avontuur met Reliwiki - het is makkelijk en leuk:

Sponsoren

Reliwiki ontvangt een financiële bijdrage voor het instandhouden van de website van:

BOEilogonieuw.jpg Vrienden Van BOEi logo.jpg Vriendenloterij.jpg

Leegstandsmeldingen

Heeft u meldingen over leegstand en/of {aankomende) sluiting van religieuze gebouwen? Wij zien ze graag tegemoet via e-mail
Een overzicht van welke kerken (mogelijk) gaan sluiten of inmiddels gesloten zijn vindt u hier

ANBI-status

Reliwiki is een stichting met ANBI-status. Onze gegevens vindt u hier.

Met dank aan

BOEi Stichting BHRE
Rijksoverheid Restauratiefonds
Donatus Verzekeringen Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant

Interessante links

Naast Reliwiki zijn er veel andere sites over religieuze objecten. Zie bijv. deze lijst

Overzichten

Contact

Contact maken met Reliwiki? Stuur eene-mail. We reageren zo spoedig mogelijk. Meer weten over het ontstaan en het doel van Reliwiki en over het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed? Klik hier.

Facebook logo.png

Reliwiki op Facebook

Facebook logo.png

De groep Nederlands religieus erfgoed op facebook