Handelingen

Hoogeveen, Grote Kerkstraat 39 - Remonstrantse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Remonstrantse Kerk
Genootschap: Remonstrantse Broederschap
Provincie: Drenthe
Gemeente: Hoogeveen
Plaats: Hoogeveen
Adres: Grote Kerkstraat 39
Postcode: 7902CD
Sonneveld-index: 16709,14027,14035
Jaar ingebruikname: 1894
Architect: Carmiggelt, J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Provinciaal monument


Geschiedenis

Interessante neorenaissancekerk zonder toren.

In 1893 werd deze Remonstrantse Kerk gebouwd, een gebouw met acht traveeën. Gemeente-architect Jan Carmiggelt ontwierp hierbij een opvallen groot rondboogvenster in de symmetrisch ingedeelde voorgevel. De overige vensters zijn sober vormgegeven, met per travee een rondboogvenster. (Bron: ANWB) Ook in gebruik door de Ned. Geref. Kerk, als wekelijks hoofdgebruiker, en de Doopsgezinde Broederschap. Na te gaan wanneer en hoe vaak de Remonstrantse Broederschap en de Doopsgezinde Broederschap, samen hun kerkdiensten houden.

Geschiedenis gebouw

In het centrum van Hoogeveen staat het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente. Dit gebouw wordt door de Nederlands Gereformeerde Kerk van Hoogeveen gehuurd om haar diensten en andere activiteiten te houden. Het gebouw werd in 1894 in gebruik genomen en bood plaats aan 350 kerkgangers. Er werden 250 stoelen aangekocht, voor de prijs van f 1,35 per stuk. De preekstoel kostte f 78,50. In 1957 werd er een jeugdgebouw achter de kerk gebouwd. Het kerkgebouw werd in 1963 gerestaureerd. Een legaat maakte het mogelijk dat er in de jaren '70 een nieuw verwarmingssysteem werd aangelegd en dat het oude orgel vervangen werd door een elektronisch orgel.

  • (Bron: ngk-hoogeveen.nl)

Orgel

Het orgel is gebouwd door firma A. Standaart in 1926, maar is niet meer in gebruik. Men maakt nu gebruik van een elektronisch Johannus orgel, waarbij de boxen achter het loze orgelfront zijn geplaatst.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur