Handelingen

Hoogezand, Noordersingel 4 - Nieuw Apostolische Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nieuw Aposlolische Kerk
Genootschap: Nieuw Apostolische Kerk in Nederland
Provincie: Groningen
Gemeente: Midden-Groningen
Plaats: Hoogezand
Adres: Noordersingel 4
Postcode: 9601CJ
Inventarisatienummer: 00926
Jaar ingebruikname: 1932
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik, verbouwd tot woonhuis
Monument status: geen

Geschiedenis

Mooie villa-achtie kerk zonder toren.

De Hersteld Apostolische Gemeente in Hoogezand is in 1930 ontstaan. In 1932 wordt op kosten van onderdiaken Tjark Bischoff een nieuwe kerk met woonruimte gebouwd aan de Noordersingel in het pas aangelegd Oosterpark. De kerk wordt in 1933 in gebruik genomen. Door de babyboom en toestroom uit andere gemeenten vanwege toename van werkgelegenheid in Hoogezand en Sappemeer steeg het ledental tot boven de 200 en werd eind jaren vijftig besloten ook in Sappemeer een locatie te zoeken, die wordt gevonden aan de Slochterstraat en later (1961) definitief in de Borgercompagniesterstraat. In de zeventiger jaren wordt een derde kerk (Hoogezand Gorecht-Hoogezand, De Savornin Lohmanlaan 40 - Nieuw Apostolische Kerk) nieuw gebouwd. De kerk Hoogezand-Centrum wordt in 1979 gerenoveerd. De benedenwoning wordt opgesplitst. Het bovenste deel wordt bij de al bestaande getrokken, het onderste deel komt bij de kerk. De hal kan daardoor ruimte bieden aan een nieuwe garderobe en gescheiden toiletten. Door vergrijzing en afnemend ledental in de jaren tachtig en negentig wordt in 1995 het kerkgebouw in Hoogezand aangepast, zodat de kerk aan de Borgercompagniesterstraat gesloten kan worden en de leden uit Sappemeer weer kunnen gaan kerken in Hoogezand onder de naam Hoogezand-Oosterpark. In 2010 worden de beide gemeenten Hoogezand-Oosterpark en Hoogezand-Gorecht samengevoegd tot de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Vanaf eind 2011 wordt definitief samen gekerkt in Hoogezand Gorecht en gaat het pand Hoogezand Centrum in de verkoop.

Buiten gebruik 2011 en verkocht in 2013. Vervolgens is het gebouw tot woning verbouwd. Het uiterlijk is daarbij niet gewijzigd op dakramen na. Ook zijn de kerkdeuren vervangen door een moderne (enkele) voordeur.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

bronnen

http://www.nak-nl.org/db/6548139/Actueel/Geschiedenis-NAK-Hoogezand-Sappemeer