Handelingen

Hooghalen, Stengelinstraat 13 - Het Kompas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Kompas
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Beilen - Hijken - Hooghalen
Provincie: Drenthe
Gemeente: Midden-Drenthe
Plaats: Hooghalen
Adres: Stengelinstraat 13
Postcode: 9414AT
Jaar ingebruikname: 1973
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen
Sonneveld-index: 14048


Geschiedenis

Kleine moderne kerk zonder toren. Verving een eerder gebouw. Verbouwd.

  • 2021 - Kerkgebouw Het Kompas in Hooghalen gaat vanaf 1 november in de verhuur. Zondag 31 oktober is de laatste kerkdienst in het Kompas.

Historie

Omstreeks eind jaren dertig (van de vorige eeuw) is de N.H.-kerk in Hooghalen in gebruik genomen. De eerste voorganger was J. Wuestenenk die ca. 15 jaar die functie heeft bekleed. Er was toen nog een kerkbestuur in plaats van een kerkenraad. Hiervan was J. Wuestenenk voorzitter en notulist. Het toenmalige gebouw bevatte een grote kachel waar je ook achter kon zitten. De warmteverdeling was echter niet optimaal, zodat je bij de kachel het warm had, terwijl de kerkenraad en andere mensen voorin de kerk het koud hadden. In 1972 is het oude kerkje afgebroken en is er op dezelfde plek een nieuw gebouw verrezen. De bouw vond plaats door aannemer Van der Hof, maar er werd ook de nodige zelfwerkzaamheid gevraagd. De avondmaalstafel is in die tijd door dhr. Tijdeman uit Beilen gemaakt. Eind jaren tachtig is door eigen mensen de keuken uitgebreid, zodat daar ook een apart zaaltje is ontstaan. Per januari 2006 is een samenwerking met de Gereformeerde kerk Hijken-Hooghalen aangegaan. De naam van de kerk is gewijzigd in kerkelijk centrum Het Kompas. (Deze historie is samengesteld via enkele archieven en mondelinge verhalen van wijlen dhr. H. Oldenkamp te Hooghalen).

  • (Bron: pgbeilen.nl)

Afbeeldingen

Interieur