Handelingen

Jannum, Tsjerkestrjitte 4 - Ned. Hervormde kerk (12e - 1936)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kerk van Jannum
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Jannum
Adres: Tsjerkestrjitte 4
Postcode: 9107GH
Sonneveld-index: 09141
Jaar ingebruikname: 13 e
Architect:
Huidige bestemming: museum
Monument status: Rijksmonument 11688

Geschiedenis

De geschiedenis van deze op een grotendeels afgegraven terp gelegen kerk gaat terug naar de 13e eeuw. Het kerkje is gebouwd van baksteen en bestaat uit twee delen: een eenbeukig schip en een koor. Het romanogotische schip van de kerk is waarschijnlijk in de eerste helft van de veertiende eeuw in plaats van een ouder schip tegen het 13e-eeuwse koor aangebouwd. Het is niet bekend voor wie het kerkje oorspronkelijk gebouwd is. Mogelijk als uithof van het klooster Klaarkamp te Rinsumageest. In 1580 werd de kerk ingericht voor de protestantse eredienst. Alles wat herinnerde aan het katholieke verleden werd verwijderd; de altaarstenen begraven. In de loop der tijden werden sommige ramen en toegangen gedicht en op andere plaatsen werden ramen en deuren gemaakt. In 1938 stond de kerkvoogdij het inmiddels vervallen kerkje af aan het Friesch Genootschap voor Geschied- Oudheid- en Taalkunde. Bij de restauratie, die van 1944 tot 1947 duurde, hebben de architect ir. J.J.M. Vegter en de archeoloog dr. P. Glazema het kerkje zoveel mogelijk in de middeleeuwse staat teruggebracht. Dat leverde twee altaarstenen op. Sinds 1947 is het kerkje kerkmuseum als uithof van het Fries Museum.

Buiten gebruik gesteld in 1936.

  • 2022 - De kerk van Jannum en de toren van Wânswert zijn vrijdagmiddag door het voormalige bestuur van de Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel overgedragen aan Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk. In de jaren 1944-'47 gerestaureerd eenbeukig romano-gotisch kerkje, thans in gebruik als uithof van het Fries Museum. Klokkenstoel met klok van een anonieme gieter, 1489, diam. 80,5 cm.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur