Handelingen

Kaatsheuvel, Antoniusstraat 1 - Kapel Missiehuis St. Antonius

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Naam object: (Missiehuis) Antonius
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Loon op Zand
Plaats: Kaatsheuvel
Adres: Antoniusstraat 1
Postcode: 5171DA
Sonneveld-index: 07796
Jaar ingebruikname:
Architect: Jan Oomen, Oosterhout
Huidige bestemming: nieuwbouw zorgcentrum met behoud van de kapel (uitvaartcentrum)
Monument status: Gemeentelijk monument, in samenhang met bidlaan en kerkhofGeschiedenis

Westgevel, jk 10-03-2010

Voormalig Missiehuis Sint Antonius (Apostolische school).

Congregatie van de missionarissen van de Heilige Familie die de opleiding van priester-missionarissen tot doel had. Studiemogelijkheid voor jongens van 14 tot 25 jaar. Het complex omvatte een eigen drukkerij, slagerij, bakkerij, boerderij en tuinderij.

De kapel, volgens ontwerp van de Oosterhoutse architect Jan Oomen (1872-1955), is van latere datum. De eerste steen daarvan is gelegd op 20 maart 1933 door Mgr. Völker, de pastoor van de parochie Sint Jan de Doper in Kaatsheuvel, de grote voorvechter om de paters van de heilige Familie (MSF) naar Kaatsheuvel te halen. Helaas is hij bijna drie maanden voor de inwijding overleden. De inwijding werd verricht op maandag 7 mei 1934 door Mgr. Arnold Diepen, bisschop van Den Bosch. Het was het 150ste kerkgebouw dat door hem werd ingewijd. Eén van de nog herkenbare tekens van de kerkwijding uit 1934 vormen de twaalf kruisjes aangebracht in de muur van de kapel. Kruisjes die herinneren aan de twaalf leerlingen, de apostelen of discipelen van Jezus.

Het Missiehuis is rond 1970 als priesteropleiding gesloten en gesloopt waarna op deze plaats het woonzorgcentrum 'De Vossenberg' is gebouwd. De kapel van het Missiehuis is echter bewaard gebleven en tot op heden nog in gebruik.

Er zijn nu nieuwe plannen in de maak tot modernisering van het complex. Vooralsnog is de kapel opgenomen in de plannen en zal hij niet gesloopt worden.

Vanaf de kapel loopt een met bomen omzoomde en rondgaande bidlaan naar en van een kerkhof met 52 graven van broeders. Op de begraafplaats een calvarieberg met klimop, treurwilg. Johannes, Maria bij het kruis en aan de voet een graf van "Onze Weldoener", de heer De Kanter, overleden in 1924. Daarnaast het kerkhof met betonnen kruisvormige zerken. De oudste uit 1971. Deze voorzieningen zijn vanwege de cultuurhistorische waarde aangemerkt als Gemeentelijk monument.

MIP omschrijving

  • MIP nummer: RT065-000608
  • Bouwstijl: Expressionisme
  • Bouwperiode: 1934
  • Gevels en materialen: Machinale baksteen.
  • Vensters en deuren: Spitsboogvensters in paraboolvorm. Vleugeldeuren in portiek.
  • Dak en bedekking: Zadeldak met oud Hollandse pannen en klokketoren met tentdak waarop daktegels en blokvormig kruis. Ter hoogte van de absis een metalen kruis met bol. Kruiskapellen met romaanse geglazuurde pannen en schelpvormige eindvorsten.
  • Bijgebouwen: Kunststeen beeld bij schip van St. Antonius van Padua met Kind, geplaatst op nieuwe sokkel.
  • Omschrijving: Eenbeukige kerk met achtzijdige absis en uitgebouwd voorportaal (en aangebouwde kapellen). De raamtraveeen worden gescheiden door driedelige steunberen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Bidlaan met kerkhof