Handelingen

Kaatsheuvel, Erasstraat 8 - Martelaren van Gorcum: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Regel 39: Regel 39:
 
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Monument-status :
 
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Monument-status :
 
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Rijksmonument
 
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Rijksmonument
 +
|-valign="top"
 +
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Inventarisatienummer:
 +
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 07794
 
|}
 
|}
  
 +
 +
 +
==Geschiedenis==
  
 
== Monumentomschrijving Rijksdienst ==
 
== Monumentomschrijving Rijksdienst ==
Regel 109: Regel 115:
  
 
In het kerkhof een altaar met de tekst: "ik zal u hoop en toekomst geven", stenen beeld, gekruisigde Christus Maria en Johannes. 1906 C. van Hoof. Verder: zeshoekige kapel in nissen, crypte Emile Rietra, pastoor te Berndijk, grondlegger van de Efteling 1902-1978.
 
In het kerkhof een altaar met de tekst: "ik zal u hoop en toekomst geven", stenen beeld, gekruisigde Christus Maria en Johannes. 1906 C. van Hoof. Verder: zeshoekige kapel in nissen, crypte Emile Rietra, pastoor te Berndijk, grondlegger van de Efteling 1902-1978.
 +
 +
 +
==Afbeeldingen==
 +
 +
<gallery>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
</gallery>

Versie van 10 jun 2009 om 18:54


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Loon op Zand
Plaats : Kaatsheuvel
Adres : Erasstraat 8
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1895
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : Martelaren van Gorcum
Architect : Stornebrink, G.
Monument-status : Rijksmonument
Inventarisatienummer: 07794


Geschiedenis

Monumentomschrijving Rijksdienst

Inleiding

De KERK, gewijd aan de H.H. Martelaren van Gorkum, is aan de zuidzijde van de Erasstraat gelegen en met het altaar op het oosten georienteerd. Hij vormt een geheel met de later gebouwde pastorie en is daarmee verbonden via een tussenruimte. Deze neoromaanse kruiskoepelkerk met dubbele torengevel is ontworpen door de architect P. Stornebrink en tussen 1893 en 1895 gebouwd.

Omschrijving

De kerk is een baksteenbouw met enige natuurstenen sierdelen en bestaat uit een achthoekige koepelruimte voorafgegaan door een driebeukig schip van twee vakken en een dubbeltorengevel. Op de koepel sluit een koortravee aan met lager rechtgesloten koor. De dubbeltorengevel heeft een rondboogportaal, geflankeerd door nissen met heiligenbeelden in de eerste geleding van de torens. Boven de ingang een rondboograam van de orgeltribune. De torens hebben opzij portalen en in de tweede geleding rondboogramen met baksteentraceringen. De derde geleding bestaat uit achtkanten met galmopeningen, bekroond door achthoekige spitsen. Het schip, de koepel en koortravee hebben evenals de torens een merkwaardige detaillering met bakstenen lijsten, friezen en sierpatronen in vrije interpretaties van romaanse vormen. Deze eigenzinnige detaillering is typerend voor het werk van de architect Stornebrink. De zijbeuken hebben evenals de nevenkapellen van het koor tweedelige rondboogramen. De lichtbeuken van de het middenschip, de koepel, koortravee en het koor hebben driedelige rondboogramen.

De achthoekige koepel heeft transeptachtig aandoende eindwanden voorzien van twee uit een vierkant opgaande achthoekige torentjes die een breed rondboograam flankeren dat bestaat uit twee gedeelde rondboogramen en een rozet. De glaskoepel op het platte gedeelte van de afdekking van de koepelruimte is verdwenen. Links en rechts van de transeptachtige gevels bevinden zich vlak gedekte halfronde absiden. De nevenruimten van het koor hebben twee en driedelige kruiskozijnen onder rondbogen en klimmende rondboogfriezen in de topgevels.

Het interieur maakt door de de gehele breedte van het gebouw omvattende koepelruimte een centraliserende indruk, wat voor de bouwtijd tamelijk uitzonderlijk genoemd mag worden. In de torentravee bevindt zich boven de ingang een orgelgalerij op drie bogen. De schiptraveeën hebben rondbogige arcaden die geopend zijn naar de als loopgangen fungerende en met kruisribgewelven overwelfde zijbeuken. De beide schiptraveeën worden overwelfd door een stergewelf. Koor en koortravee hebben kruisribgewelven, de overgang tussen beide ruimte-onderdelen wordt gevormd door een schuine wand. De centrale koepelruimte is een achthoek met ongelijke zijden, overwelfd met een stenen stergewelf met ronde sluitring dat gedragen wordt door pijlers en lisenen. De gewelven tussen de bakstenen ribben zijn gepleisterd en voorzien van schilderingen met plantenmotieven. De muurvlakken zijn recentelijk ontdaan van de schilderingen en wit overgeschilderd. In de muurvlakken van de koepelruimte zijn schilderingen van de Martelaren van Gorkum aangebracht door Van Bokhoven en Jonckers. De laatste leverde in 1922 ook de geschilderde kruisweg. Het hoogaltaar (1903) is van J. Custers, de preekstoel en communiebank van Houtermans (1913). In het koor ramen van F. Nicolas (1908).

Waardering

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuur-historische waarde als uitdrukking van de katholieke emancipatie aan het eind van de 19e eeuw. Het heeft architectuur-historische waarde als goed voorbeeld van een neoromaanse kerk met uitzonderlijk vroege centraliserende plattegrond. Het is van belang als typerend voorbeeld van het werk van de architect P. Stornebrink. Het object is ondanks de verwijderde schilderingen en centrale glazen koepel voldoende gaaf bewaard gebleven. De kerk is typologisch zeldzaam en eveneens zeldzaam als overblijfsel uit het oeuvre van de architect. Hij heeft ensemblewaarde vanwege de functionele, bouwkundige en architectonische samenhang met de andere complexonderdelen.

Interessante tussenbouw

Het koor van de kerk wordt aan beide zijden geflankeerd door een aanbouw die doorloopt tot aan de pastorie. Hierin zijn ondergebracht de sacristie en de kathechismuskamer. Deze TUSSENRUIMTE in neoromaanse stijl naar ontwerp van P. Stornebrink en gebouwd in 1893-1895, vormt tevens de verbinding tussen kerk en pastorie.

De eenlaags TUSSENRUIMTE is vijf traveen lang en drie breed en heeft een vergelijkbare detaillering als de kerk. Opvallend is dat de detaillering versobert naar de pastorie toe, waardoor de tussenruimte niet alleen in functie maar ook in vormgeving een overgang vormt tussen de kerk en pastorie. De schilddaken zijn gedekt met leien in maasdekking en zijn voorzien van enkele kleine dakkapellen. In de langsgevel aan de straatzijde is een middenrisaliet aangebracht, dat eindigt in een puntgevel. In dit gevelgedeelte is een driedelige rondboograam aangebracht. De twee rechter traveen zijn voorzien van tweedelige rondboogramen. In de travee links van het middenrisaliet is een tweedelig rechtgesloten raam aangebracht en in de meest linkse travee bevindt zich de toegangsdeur. De langsgevel aan de achtergevel heeft dezelfde opbouw en detaillering, zij het dat het rondboogvenster in de middenrisaliet is voorzien van een houten raam met roedenverdeling, dat vermoedelijk in later tijd is aangebracht. In het zuidelijke deel van dit bouwwerk is de sacristie gelegen, die toegang geeft tot het koor van de kerk. In het noordelijke deel bevindt zich de kathechismuskamer. De ruimte die beide delen met elkaar verbindt, wordt overdekt door een bovenlicht in de vorm van een zadeldak, gedragen door bewerkte houten spanten.

Het object is van algemeen belang. Het ontleent zijn waarde aan het feit dat het bouwkundig, architectonisch en functioneel onderdeel uitmaakt van de kerk annex pastorie. Het object is bovendien gaaf bewaard gebleven.


MIP omschrijving (MIP nummer: RT065-000642)

Naam monument

HH Martelaren van Gorkum

Bouwstijl

Neo-Romaans

Bouwperiode

Van: 1893 tot: 1895

Gevels en materialen

Nummer 8: machinale baksteen met klimmend segmentboogfries, muizetand en dwarsgeplaatst siermetselwerkband. Nummer 6: machinale baksteen met getrapt fries bij risaliet.

Vensters en deuren

Rondboogvensters met baksteen tracering en deelzuiltjes. Roosvensters, vleugeldeuren in bewerkt portaal met oculi. Nr. 6: stenen kruiskozijnen met rondboog spaarbogen, originele paneeldeur en schuifvensters onder segmentboog.

Dak en bedekking

Samengesteld dak met leien in maasdekking. Nummer 6: mansardedak, leien in maasdekking, dakruiter. Gootlijst op gestapelde baksteen klosjes.

Bijgebouwen

Kerkhof, door ijzeren sierhek met bakstenen staanders en beukenhaag omringd. In het midden een grafkapel van machinale baksteen en rode en gele verblendsteen en profielsteen. Toegang via rondboog met kolonetten houten zoldering, rondboogfries.

Interieur

Boogaltaar J. Custers (1903), preekstoel en communiebank, Houtermans (191 3). Ramen in koor: Nicolas (1908). Rijk interieur met vele beelden en beschilderd gewelf. Christus met lam in hoofdportaal. Pastorie Th. Smeele 1890.

Groen

Rode beuk, esdoorn, plataan, es (achter 6) circa drie meter omtrek. Tuin met vijver.

Bijzonderheden

Kruiskoepelkerk met dubbeltorenfront en aangebouwde pastorie. De zijbeuken zijn voorzien van cirkels.

Omschrijving

In het kerkhof een altaar met de tekst: "ik zal u hoop en toekomst geven", stenen beeld, gekruisigde Christus Maria en Johannes. 1906 C. van Hoof. Verder: zeshoekige kapel in nissen, crypte Emile Rietra, pastoor te Berndijk, grondlegger van de Efteling 1902-1978.


Afbeeldingen