Handelingen

Kaatsheuvel, Zuidhollandsedijk 63 - Hersteld Hervormde Kerk

Uit Reliwiki

Versie door Sjoerd (Overleg | bijdragen) op 5 jun 2009 om 10:48


Algemene gegevens
Genootschap : Hersteld Hervormde Kerk / PKN Hervormd / Ned. Herv. Kerk
Gemeente : Loon op Zand
Plaats : Kaatsheuvel
Adres : Zuidhollandsedijk 63
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1804
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk :
Architect :
Monument-status :

Geschiedenis

Eenvoudige zaalkerk uit 1804, met rondboogvensters en een houten torentje midden op het dak. De ingangsgevel is later vernieuwd. Inwendig een gekoofd en gestuct plafond. In het midden daarvan ventilatieroosters met fraai stucwerk omgeven. Van de oorspronkelijke inrichting is bijna niets bewaard. Orgel van P.J. Adema uit 1885.

Oorspronkelijk een Nederlands Hervormde gemeente, in 2004 werd dat PKN Hervormd en in 2007 de Hersteld Hervormde Kerk.

Persbericht Protestantse Kerk in Nederland, 31 maart 2007

In Loon op Zand is een aanzienlijk deel van de hervormde gemeente overgegaan naar de hersteld hervormde gemeente. Aan de hersteld hervormde gemeente wordt daarom het grootste deel van de activa en passiva van de hervormde gemeente overgedragen. Bovendien worden het kerkgebouw, het verenigingsgebouw, de pastorie en de begraafplaats aan de hersteld hervormden voor vijftig jaar in erfpacht gegeven. De hervormde gemeente is te klein om zelfstandig te kunnen voortbestaan. Om die reden zal zij binnenkort worden samengevoegd met een of twee naburige hervormde gemeente(n). Uit de middelen van de hervormde gemeente Loon op Zand blijven daartoe beperkte kerkrentmeesterlijke en diaconale vermogensbestanddelen beschikbaar.

MIP omschrijving (MIP nummer: RT065-000854)

Bouwstijl

Neo-Classicisme

Bouwperiode

Van: 1804 tot: 1804

Gevels en materialen

Zijgevels van handvorm baksteen. Voorgevel van machinale baksteen uit 1951.

Vensters en deuren

Rondboog vensters met eenvoudige tracering. Semi-klamp- en vleugeldeuren onder rondboog met sierbeslag.

Dak en bedekking

Zadeldak met Romaanse pannen. Centraal geplaatste klokkentoren met vergulde windvaan.

Bijgebouwen

Kerkhof: eenvoudige staande zerken met verdiept palmtakrelief. Eenvoudig lijkenhuisje met kruispannen (circa 1900). Vellingen in kozijnen. De oudste uit 1905: Ds. W.J. de Leeuw 1908 en Adrianus Pieter v.d. Hoeven.

Interieur

Neo-Barokorgel van P.J. Tadema XIX C-D.

Groen

Een es met een omtrek van circa 2.50 meter, treuressen, beukenhaag.

Bijzonderheden

Gevelsteen boven portaal: den eersten steen van dit gebouw is gelegt door Joost Ophorst den 3 july 1804. Zaalkerk met klokketoren van vijf traveeën.

Afbeeldingen