Handelingen

Krimpen aan den IJssel, Koningin Wilhelminaplein 1 - Sebakerk

Uit Reliwiki

Versie door JvN (Overleg | bijdragen) op 27 mrt 2021 om 09:16
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Sebakerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpen aan den IJssel
Plaats: Krimpen aan den IJssel
Adres: Koningin Wilhelminaplein 1
Postcode: 2921AB
Inventarisatienummer: 02442
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: Gereformeerde Gemeente
Monument status: geenGeschiedenis

Interessante moderne kerk zonder toren.

  • 1955 - 1970 Gereformeerde Kerk
  • 1970 - 2004 Gereformeerde Gemeente Seba-Kerk - uitbreidingen in 1976, in 1992 en in 1999
  • 2004 - 2017 Hersteld Hervormde Kerk
  • vanaf 2017 Gereformeerde Gemeente

De laatste uitbreiding van Valk Soest was in 2001, vergroot van 850 naar 1200 zitplaatsen. De kerk is ingrijpend verbouwd, (Inventarisatienummer 15962).

De locale Hersteld Hervormde Gemeente heeft in 2017 een nieuw kerkgebouw in Ouderkerk aan den IJssel in gebruik genomen.

De Seba-Kerk is nu in gebruik bij de Gereformeerde Gemeente.

Orgel

Het Slooff-orgel van 1977 is vervangen door een nieuw orgel, gebouwd door Hendriksen & Reitsma en is op 23 maat 2002 in gebruik genomen.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 2 januari 2007.

De rechtbank van Den Haag heeft een bezwaar van de hersteld hervormde gemeente (hhg) van Ouderkerk aan den IJssel tegen het feit dat de gemeente Ouderkerk geen vergunning wil geven voor de bouw van een tijdelijke kerk afgewezen.

Dat bevestigde de voorzitter van de kerkvoogdij, J.P.A. Baas, desgevraagd. De hhg van Ouderkerk kerkt sinds geruime tijd in de Sebakerk van de gereformeerde gemeente in Krimpen aan den IJssel.

„Op advies van het college van Ouderkerk hebben wij in 2005 een stuk grond van zo’n 5100 vierkante meter gekocht tussen de Abelenlaan en het Zijdepark, met het doel om daar een kerk te bouwen”, aldus Baas. „Vervolgens heeft de gemeenteraad van Ouderkerk in juni 2005 een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat op dat stuk grond nooit een kerk gebouwd mag worden. Omdat wij echter zo snel mogelijk op eigen benen willen staan, hebben we vervolgens een plan ingediend voor een tijdelijke kerkruimte op het stuk grond. Noem het een veredelde bouwkeet, die we in een halfjaar daar neer zouden kunnen zetten om de ongeveer 700 kerkgangers onder te kunnen brengen. De gemeente heeft daarvoor geen vergunning verleend. We hebben tegen die beslissing bezwaar aangetekend bij de rechter in Den Haag, en dat bezwaar is nu afgewezen.”

De kerkvoogdij beraadt zich op het vervolgtraject.

Persbericht PKN 11 juni 2010.

Op 1 januari 2003 telde de Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel 2866 leden. 700 leden zijn na 1 mei 2004 overgegaan naar de Hersteld Hervormde Gemeente. Aan de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente wordt diaconaal vermogen overgedragen. Tevens is vastgesteld dat de Hersteld Hervormde Gemeente maximaal vier jaar gebruik mag maken van de Dorpskerk voor twee diensten per zondag, indien binnen vier jaar na de vaststelling van de voorziening de gemeente geen gebruik meer kan maken van het kerkgebouw dat nu gebruikt wordt.

Uit Het Kontakt, 17 april 2011.

Het plan van de Hersteld Hervormde Gemeente om een kerk te bouwen in het Ouderkerkse buitengebied blijft de gemoederen bezighouden in het dorp.

Nog voordat de laatst gehouden raadsvergadering goed en wel was begonnen, voerde burgemeester John de Prieëlle het meest gevoelige voorstel van de avond - de bouw van een nieuwe kerk naast tuincentrum Tiendhoek - alweer van de agenda. Dit op verzoek van de indiener van het bouwplan: de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG). Een eerder gehouden bewonersavond gaf daar volgens voorzitter Bart van Rijnsbergen van de kerkvoogdij aanleiding toe. “Tijdens die avond bleek dat er toch wat zorgen bestaan onder inwoners over ons bouwplan. Er waren vragen over het uizicht op de kerk, de grootte van het kerkgebouw zelf en de geluidsoverlast door het luiden van de kerkklokken. Dat zijn zorgen die wij serieus nemen.” Van Rijnsbergen zegt dat zijn kerkgemeente tijd nodig heeft om de plannen wat bij te schaven voordat het in de commissie VROM opnieuw wordt behandeld. Als de commissie en uiteindelijk de raad akkoord gaan met een ontheffing om te bouwen op de beoogde locatie, moet ook de provincie er nog naar kijken. “Pas als die ‘ja’ zeggen, kan er een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden waarna we de plannen verder kunnen uitwerken”, weet Van Rijnsbergen. “Maar zover zijn we nog lang niet. Het is echt een zaak van de lange adem.”

Dat het nu weer wat langer duurt voordat er beslissing valt, vindt Van Rijnsbergen niet erg. “Als het plan maar op voldoende steun kan rekenen. Liever een bijeenkomst te veel dan te weinig.” Dat twee partijen in de raad - de PvdA en de VVD - zo hun bedenkingen hebben, snapt Van Rijnsbergen wel. Zo vinden de liberalen het niet nodig omdat er al zoveel kerken zijn in het IJsseldorp. “Maar er is geen kerk waar wij als gemeente in passen. En buiten het dorp een kerk bouwen, bijvoorbeeld in Krimpen, is ook niet wenselijk aangezien de meeste van onze leden in Ouderkerk wonen.” Bij het standpunt van de PvdA, dat de kerk niet past in het open poldergebied, zet de voorzitter van de kerkvoogdij z’n vraagtekens. “Stedebouwkundig gezien is het een prima locatie. En de plek is al dusdanig verommeld dat je niet echt kunt spreken van een aantasting van het landschap. Ik denk echt dat je daar, bij de entree van het dorp, een kwaliteitsslag kunt maken. Het moet een heel mooi gebouw worden dat past in de omgeving.” In het gebouw komen, naast een grote zaal voor de diensten, vergaderzalen, een keuken en een condoléanceruimte.” En van buiten? “Dat weten we nog niet”, aldus Van Rijnsbergen. “Daar mag een architect zich op uitleven, maar we hebben wel zo onze ideeën.” Of er ook een kerkklok in de kerk komt te hangen, is nog de vraag. Binnen de gemeente is de behoefte aan een eigen kerkgebouw groot. De bijna duizend leden kerken al jaren in de Krimpense Sebakerk. Dat gaat goed, vertelt Van Rijnsbergen, “maar het is ooit uit noodzaak geboren. Het verlangen naar een eigen kerk is groot.” Hij wil er niet aan denken dat het voorstel het niet haalt. “Dat zou een enorme domper zijn, maar ik heb goede hoop dat het deze keer gaat lukken.”

Afbeeldingen