Handelingen

Kwintsheul, Kerkstraat 22 - Andreas Apostel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Andreas Apostel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Westland
Plaats: Kwintsheul
Adres: Kerkstraat 22
Postcode: 2295LA
Inventarisatienummer: 02452
Jaar ingebruikname: 1893
Architect: Tonnaer, J.H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Belangrijke neogotische kerk met toren.

De St. Andreasparochie te Kwintsheul werd op 10-9-1890 opgericht door afscheiding van de parochies Wateringen en Poeldijk. In 1870-1871 werd daar een driebeukig neogotisch hulpkerkje met houten lichtbeuk gebouwd (aanbesteding 19-7-1870, eerste steenlegging 10-9-1870). In 1872 werd een half-ingebouwde toren toegevoegd. Het kerkje werd in 1893 afgebroken. De huidige driebeukige neogotische pseudobasiliek met fraaie toren van architect J.H. Tonnaer werd in 1893 gebouwd (eerste steenlegging 16-3-1893, geconsacreerd 21-9-1893). In 1951 werd het priesterkoor door N. Molenaar jr. vervangen door een grotere rechtgesloten oostpartij met dwarsbeuk (eerste steenlegging 18-1-1951, geconsacreerd 30-10-1951). In 1967 werden de altaren en preekstoel verwijderd. De kruiswegstaties zijn vervaardigd door Max Weiss.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Jos H. Vermeulen in 1952. Het orgel bevat ouder materiaal van P.J. Adema uit 1900.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur