Handelingen

Leeuwarden, Havingastate 7 - De Schakel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Schakel
Genootschap: Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Leeuwarden
Adres: Havingastate 7
Postcode: 8925AZ
Inventarisatienummer: 00176
Jaar ingebruikname: 1993
Architect: Meer, Anne v.d., Drachten
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Modern kerkcentrum met kleine toren in de noordelijke Leeuwarder wijk Camminghaburen. Gebouwd als Samen-op-Weg kerk in oecumenische samenwerking tussen Hervormden en Gereformeerden.

Uitgebreide geschiedenis

Het kerkelijk centrum De Schakel staat aan de Havingastate 7 in de wijk Camminghaburen, gelegen aan de noordoost rand van Leeuwarden. Deze wijk werd gebouwd in de periode 1970 – 1990. De wijk heeft circa twaalfduizend bewoners. Na een voortdurende toename van het aantal leden van de Protestantse Wijkgemeente in Camminghaburen is er de laatste jaren een gestage afname. In plaats van steeds meer jonge gezinnen neemt nu het aantal ouderen toe. Het kerkelijk centrum De Schakel werd in 1993 in gebruik genomen en is gebouwd naar een ontwerp van architect ir. Sandor I. Weerstra, architect BNA van architectenburo Anne van der Meer uit Drachten. Het is een sober gebouw van witte en grijze steen en aan de buitenkant is het gebouw niet herkenbaar als kerk, want er staat geen kruis op het gebouw. Wel is in de vierkante kerkzaal een kruis aangebracht met een metalen balk en een gekleurd glas-in-lood raam. De foyer kan bij de kerkzaal worden getrokken als er veel kerkgangers zijn. De keuken is in het hart van het gebouw, verder zijn er nog diverse vergaderruimten en een toiletgedeelte. De muzikale begeleiding bij de kerkdiensten is meestal op de piano. Enkele keren wordt het elektrische orgel gebruikt bij de diensten. In de kerkzaal zijn diverse symbolen en kunstwerken aanwezig.

Twee kunstwerken zijn gemaakt door ons gemeentelid Jan Martien van Welie. Dit zijn de 'Kerk als ronde tafel' en 'De drie kruisen'.

Kerk als ronde tafel

Het bovenste deel staat voor de alomtegenwoordige muziek in de kerk. Te onderscheiden zijn o.a. drumstokjes, trommels, enz. Het linker gedeelte staat voor het avondmaal met het brood en de wijn als teken van verbondenheid met Christus. Het rechter gedeelte staat voor het drukke leven en dan met name het drukke leven van de jeugd: schijfjes, een agenda, een mobiele telefoon….. Het onderste gedeelte laat een voorstelling zien die overeenkomsten vertoont met de ‘toegangspoort’ naar Camminghaburen, onze wijk.

De drie kruisen

  • Het middelste kruis is een ‘normaal’ kruis zoals wij dat allen kennen.
  • Het rechter kruis staat voor de wijze waarop het kruis in verleden en heden is gebruikt en misbruikt om agressie te legitimeren. Dat is verbeeld met contrasterende kleuren en scherpe vormen.
  • Het linker kruis staat voor de verinnerlijking van kruis en geloof. Het rust vinden/ tot rust komen in en door het geloof. Het geloof is inclusief en impliciet geworden: een mystieke ervaring. Dit is verbeeld door het ‘oplossen’ van het kruis in een aantal ellipsen en pastelkleuren.

Wat valt er nog meer te zien

De vis uit Latijns Amerika symboliseert niet alleen de bekende afkorting van de naam en de titel van Jezus (ICHTHUS is in het Grieks Ovis, en ook de afkorting van: Jezus Christus, Zoon van God, Redder). De vis doet ook denken aan de Doop en herinnert aan de verbondenheid met gelovigen in Latijns Amerika.

De afbeelding van het gebrandschilderde raam komt uit Taizé en is een geschenk van een groep jongeren die in Taizé is geweest. Het herinnert ons aan de verbondenheid met Taizé en aan de inspiratie die wij van daar ontvangen (o.a. Taizéliederen).

Het Keltisch Kruis en de kiezelstenen zijn meegenomen door een groep gemeenteleden die Iona bezocht. Iona is een eilandje voor de Schotse kust waar een oecumenische gemeeschap is gesticht. Het Keltisch kruis herinnert ons aan de verbondenheid met Iona en aan de inspiratie die wij uit de Keltische traditie ontvangen (oa. Ionaliederen).

Externe links

Afbeeldingen