Handelingen

Leiden, Haagweg 13 - Leonardus: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(opmaak)
Regel 42: Regel 42:
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
 
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Inventarisnummer :
 
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Inventarisnummer :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" |
+
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 02532
 
|}
 
|}
  

Versie van 5 apr 2015 om 07:50


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Leiden
Plaats : Leiden
Adres : Haagweg 13
Provincie : Zuid-Holland
Jaar ingebruikname : 1925
Huidige bestemming: buiten gebruik
Naam kerk : Leonardus
Architect : Laan, J. van der
Monument-status: geen
Inventarisnummer : 02532

Geschiedenis

Vrij onopvallende kerk, met klein torentje. In 1986 zijn de ramen in beide zijwanden vervangen door een serie interessante moderne (glas-appliqué?) ramen.

In de R.K. kerk van de H. Leonardus a Portu Mauritio, gebouwd in 1925 door J. van der Laan, is op 23 november 2003 de laatste dienst gehouden. De kerkleden zijn opgenomen in de parochie Lam Gods. Het gesloten kerkgebouw wordt waarschijnlijk een gezondheidscentrum. Al enige jaren vormen de RK H.Leonarduskerk, de H.Antonius van Paduakerk en de kerk van Maria Middelares de parochie van het Lam Gods. April 2003 werd bekend dat de Leonarduskerk gesloten en afgestoten moet worden.

Recente geschiedenis

In het kader van de herbestemming van dit kerkgebouw zijn in beide zijwanden extra lagen ramen aangebracht, met redelijk respect voor de oorspronkelijke architectuur en de (hierboven genoemde) gehandhaafde ramen uit 1986.

Gebouwomschrijving SKKN

Deze inventarisatie vond plaats naar aanleiding van de sluiting van de kerk. De laatste plechtige dienst heeft inmiddels plaatsgevonden op 23-11-2003. Wat er met het gebouw, dat geen monumentale status heeft, gaat gebeuren is op dit moment (januari 2004) nog niet bekend. In 2009 is de kerk verkocht aan de Budget Phone Company uit Leiderdorp. De heeft het glas-in-lood gerestaureerd, de binnenmuren wit gepleisterd en de kerk ingericht als haar kantoor. (01.09.2009=BS)

De kerk is gebouwd naar ontwerp van de architecten L. van der Laan en ir. J. van der Laan; aannemers waren Venhoven & Evers te Heemstede. De aanbesteding vond plaats op 2-6-1925, de eerste steenlegging op 2-10-1925 (zie gedenksteen inv.nr. 20). Nadat nog tijdens de bouw tot vergroting werd besloten, kon de plechtige inwijding en eerste H. Mis op 4-4-1926 (zie foto inv.nr. 44.3) gevierd worden.

De patroonheilige van de kerk, Leonardus a Portu Mauritio (Italiaans : da Porto Maurizio) is een Franciscaanse heilige (1676-1751), die in 1923 tot patroon der volksmissies was uitgeroepen.

De kerk was oorspronkelijk hulpkerk van de Hartebrugkerk (O.L.V. Onbevlekt Ontvangen) en werd in 1934 een zelfstandige parochiekerk.

De parochie werd tot in de 1980-er jaren bediend door de Franciscanen, die in 1923 de naastgelegen monumentale villa Rozenhof (Haagweg 13) hadden aangekocht en als klooster annex pastorie ingericht. Nota bene: de bij de 'boedelsplitsing' in 1984 als Franciscaner bezit aangemerkte voorwerpen, die zich in 2003 nog in de kerk bevonden (de kelken inv.nr. 51 en 52, de pateen inv.nr. 54 en de monstrans inv.nr. 68), zijn te beschouwen als parochiebezit (mondelinge mededeling John van Cauteren 30-1-2004).

Het tegenover de kerk gelegen Leonardushuis (Haagweg 14 / hoek Potgieterlaan) blijft in gebruik als parochiecentrum.

De kerk maakt sinds 1-1-2002 deel uit van de fusie-parochie Lam Gods in Leiden-Zuid, die verder beschikt over de Maria Middelares-kerk (1949) aan de Rijndijk 283 en over de Antonius van Padua-kerk (1966) aan de Boshuizerlaan.

Het parochiearchief van de Leonarduskerk is, op enkele oude jaargangen van het parochieblad na (zie inv.nr. 50), ter plaatse niet (meer) aanwezig. Archivalia uit de bouwtijd bevinden zich in het Gemeentearchief Leiden (zie H.C. Kesseler, Inventaris ... archief .... Hartebrugkerk ..., 1981, de nrs. 33-336,1005, 1066). In het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam wordt het archief van Leo en Jan van der Laan bewaard, dat o.m. verschillende ontwerptekeningen van de Leonarduskerk bevat (zie de monografie over L. en J. van der Laan, Een katholieke architectenfamilie - rechtzinnig, maar veelzijdig en pragmatisch, uitg. Stichting Bonas, 2002, p. 202-203).

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 19 juni 2010.

De franciscanen sluiten na 500 jaar hun communiteit in Leiden. Ook de kloostergemeenschap aan de Jodenbreestraat in Amsterdam gaat dicht. Dat heeft de orde van minderbroeders, in de volksmond franciscanen, vrijdag laten weten. De kloostergemeenschappen gaan in het najaar dicht.

Het provinciaal kapittel van de orde heeft besloten de twee kloostergemeenschappen op te heffen vanwege vergrijzing en omdat er te weinig broeders toetreden tot het klooster. De broeders vertrekken niet helemaal uit Amsterdam. De communiteit aan de Derkinderenstraat blijft open en ook in Megen (Noord-Brabant) blijft een gemeenschap van de minderbroeders bestaan.


Externe links

Afbeeldingen