Handelingen

Lijst met afkortingen genootschappen

Uit Reliwiki

Overzicht van gebruikte afkortingen van genootschappen

Afkorting Genootschap Ontstaan Opgeheven Opmerkingen
7eDA Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten 1887 1863 opgericht in de Verenigde Staten
7eDB Zevendedags Baptisten 1877 ±1651 opgericht in Engeland
AG Het Apostolisch Genootschap 1951
ApChr Gemeente van Apostolische Christenen 1958 tot 1980 Apostolische Geloofsgemeenschap geheten
AAK Armeens-apostolische Kerk 301 ontstaan in Armenië
AEK Armeens-evangelische Kerk 501 afsplitsing
B Baptisten, diverse groeperingen
Boedh Boeddhisten 5e eeuw v.C. ontstaan in India
BuiK Buitenlandse Kerk/Kapel
BuiKPK PKN Buitenlandse Kerk/Kapel
ByOK Byzantijns Orthodoxe Kerk
CGK Christelijke Gereformeerde Kerk 1869
CGN Christelijke Gemeente Nederland 1990
ChrG Christen Gemeente
ChrSc Christian Science 1879 ontstaan in de Verenigde Staten
CLC City Life Church
D Doopsgezinden na 1536
D+RB Doopsgezinden + Remonstrantse Broederschap
Div Diverse richtingen
EBG Evangelische broedergemeente 1736 1722 opgericht in Duitsland
ELK Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 1818 2004 meegegaan met PKN
ELKPK PKN Evangelisch-Lutherse gemeenten 2004
ErOK Eritrees Orthodoxe Kerk
EvG Evangelie Gemeenten
GdH Gemeente des Heeren ±1918
GemG Gemeente Gods 1975 1998
GemsC Gemeenschap van Christus na 1844 tot 2000 Georganiseerde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geheten
GerDiv Gereformeerde Gemeenten, diverse instellingen
GGDiv Diverse Gereformeerde stromingen
GGN Gereformeerde Gemeenten in Nederland 1953
GGNA Gereformeerde Gemeenten 1907 ook wel Gereformeerde Gemeente(n) in Nederland en Noord-Amerika genoemd
GGNBV Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) 1980
GK Gereformeerde Kerken in Nederland 1892 2004
GK bjh GK kapel bejaardenhuis
GK odw GK onderwijs en opleiding
GK psz GK psychiatrisch centrum
GK vzh GK kapel verzorgings- en verpleeghuis
GK zks GK kapel ziekenhuis
GK/NH Gereformeerde Kerken in Nederland + Nederlands Hervormde Kerk
GKEv Gereformeerde Evangelisatie
GKHV Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband 1926 1646
GKIN Gereja Kristen Indonesia Nederland 1985 Nederlands: Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk
GKNHPK PKN GK + NH
GKPK PKN Gereformeerde kerken 2004
GKV Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 1944 oudere benaming: Gereformeerde kerken (onderhoudende Artikel 31)
GKVBV Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (buiten verband) Hieronder behoren: Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (2003) en de Gereformeerde Kerken Nederland (2009)
GrOK Grieks-orthodoxe Kerk 1833 ontstaan in Griekenland
GvChr Gemeenten van Christus 19e eeuw ontstaan in Engeland en Verenigde Staten
HAG Hersteld Apostolisch Genootschap
HAK Hersteld Apostolische Kerk
HAZ Hersteld Apostolische Zendinggemeente 1931
HdlD Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 1930 opgericht in de Verenigde Staten
HELK Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk 1791 1952
HHK Hersteld Hervormde Kerk 2004
Hind Hindoeïsme ±1500 v.C. ontstaan in Azië
JG Jehova's getuigen eind 19e eeuw ontstaan in de Verenigde Staten
KAG Katholiek Apostolische Gemeente
KAK Katholiek Apostolische Kerk 1831 ontstaan in Groot-Brittannië
KNaz Kerk van de Nazarener 1967 1908 ontstaan in de Verenigde Staten
KoOK Koptisch-orthodoxe Kerk 451 ontstaan in Egypte
LdH Leger des Heils 1887 1865 ontstaan in Engeland
MedC Meditatiecentrum
MolK Molukse kerken
Moskee Moskee
Moskru Moskee, verbouwde ruimten
NAK Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland 1878 ontstaan in Duitsland
NGK Nederlands Gereformeerde Kerken 1967
NGKV Nieuwe vrijgemaakte Gereformeerde Kerk
NGRPK PKN NH + GK + RK
NH Nederlandse Hervormde Kerk 1579 2004 tot 1816 Nederduits Gereformeerde Kerk geheten
NH bjh NH kapel bejaardenhuis
NH div NH kapel divers
NH odw NH kapel onderwijs en opleiding
NH psz NH kapel psychiatrisch ziekenhuis
NH vzh NH kapel verzorgings- en verpleeghuis
NH zk NH kapel ziekenhuis
NH/GK Nederlandse Hervormde Kerk + Gereformeerde Kerken in Nederland
NHEv NH Evangelisatie
NHEvPK PKN NH Evangelisatie
NHGb Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk 1906 2004
NHGbPK PKN Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland 2004
NHGKPK PKN NH + GK
NHGkRk NH + GK + RK
NHkap NH kapel
NHkapPK PKN NH kapel
NHklst NH klokkenstoel
NHPK PKN Hervormde gemeenten 2004
NHRz Nederlandse Hervormde Kerk rechtzinnig
NHzhsPK PKN NH kapel ziekenhuis
NKrL Nationale Kruisleger 1976
NLdH Nederlands Leger des Heils 1921 2003
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 1870 NPB staat voor Nederlandse Protestanten Bond
NwJe Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem
OB Onafhankelijke Baptisten
Oec Oecumenische gemeenschap
Oeckap Oecumenische kapel
OecZks Oecumenische kapel ziekenhuis
OEKK Oud-Episcopaal Katholieke Kerk 1870 2008
OGG Oud Gereformeerde Gemeenten 1907 1948
OGGN Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 1948
OKK Oudkatholieke Kerken 1702
OnKK Onafhankelijk (Oud-)rooms-katholieke Kerk 1994
OostOK Oosters-orthodoxe Kerk 1054 ontstaan in het Romeinse Rijk
PG Pinksterbeweging 1907
PKN Protestantse Kerk in Nederland 2004
PROT Protestant Protestant niet bij een bepaalde groep horend
Quak Quakers 1649 ontstaan in Engeland, ook wel Religieus Genootschap der Vrienden genoemd
RB Remonstrantse Broederschap 1619
RB+VVH Remonstrantse Broederschap en Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
RK Rooms-katholieke Kerk 325
RK bjh RK kapel bejaardenhuis
RK div RK divers
RK DU RK Dogmatische Unie 1980
RK kap RK kapel
RK klo RK klooster
RK kloka RK kloosterkapel
RK ows RK onderwijs en opleiding
RK psz RK kapel psychiatrisch ziekenhuis
RK vwk RK veld- of wegkapel
RK vzh RK kapel verzorgings- of verpleeghuis
RK zks RK kapel ziekenhuis
RKAfsch RK Afscheiding
RKbyz RK diensten volgens Byzantijnse ritus
RKklst RK klokkenstoel
Rozk Rozenkruisers 1604
RuOK Russisch-orthodoxe Kerk 988 ontstaan in Rusland
SeOK Servisch-orthodoxe Kerk 1219 ontstaan in Servië
Sikh Sikhisme begin 16e eeuw
Soefi soefisme
SweK Swedenborghstichting
Syn Synagoge
SOK Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië 37 ontstaan in Syrië
Theos Nederlandse sectie van de Theosofische Vereniging 1897
UB Unie van Baptistengemeenten in Nederland 1881
VGKN voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland 2004
VEG Volle Evangelie Gemeenten Nederland 1978 2002
VPE Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten 2002
VrB Vrije Baptistengemeenten
VrEG Vrije Evangelische Gemeenten
VrEGB Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland 1879
VrG Vrije gemeenten
VrGE Vrije Gereformeerde Evangelie
VrGG Vrije Gereformeerde Gemeente
VrGK Vrij Gereformeerde Kerk
VrHG Vrije Hervormde Gemeente
VrKK Vrij-katholieke Kerk 1916 ontstaan in Engeland
VrOGG Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten
VrZG Vrije Zendingsgemeente
VvG Vergadering van gelovigen 1828
VVP Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland 1904
VVPPK PKN Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland
VWG Vereniging van Wet en Getuigen
WaG Waalse kerk eind 16e eeuw
WaGPK PKN Waalse kerk