Handelingen

Lisse, Heereweg - Agatha (1842 - 1903)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Lisse
Plaats : Lisse
Adres : Heereweg
Provincie : Zuid-Holland
Jaar ingebruikname : 1842
Huidige bestemming: Kerkgebouw
Naam kerk : Agatha
Architect : Dobbe, C.
Monument-status:


Geschiedenis Agathakerk


“De Kerk is het Godsrijk op aarde, maar wij hebben er niet zo heel veel van gemaakt”, zei eens een rondborstige bejaarde Lisser.

Het begin van het Christendom in onze streken dateert uit de tijd dat Willibrord samen met zijn metgezellen vanuit Oegstgeest rondtrok om de Blijde Boodschap te verkondigen vanaf de jaren 690. De eerste kerken die werden gesticht stonden in Oegstgeest, Velzen, Vlaardingen, Noordwijk en Voorhout. Voorhout was de moederkerk van Sassenheim; in 1162 wordt ene Heer Ambrosius genoemd als pastoor van Sassenheim.

Vanuit de kerk in Sassenheim is onze St. Agathaparochie ontstaan. Op 28 november 1460 heeft Paus Pius II te Rome een "bulle", een pauselijke brief die met loden zegel bekrachtigd was, afgegeven die gelukkig ongeschonden in de St. Pietersdom te Utrecht is aangekomen. Hiermee werd op 27 april 1461 Lisse tot een zelfstandige parochie verheven. De parochie werd verplicht tot het betalen van een jaarlijkse vergoeding van "vyf ouncen louter zilver" aan de parochie van Sassenheim als tegemoetkoming van gederfde inkomsten vanwege de afscheiding. De eerste kerk van Lisse was de oude kerk aan het Vierkant, gebouwd in de vijftiende eeuw. De parochiegrenzen werden in die tijd vastgesteld door bestaande wegen en liepen langs de huidige Tweede Poellaan, Catharijnenlaan en Essenlaan tot aan de Leidsevaart. De Engel behoorde kerkelijk tot Sassenheim. In 1494 is Ewout Floriszoon pastoor in Lisse en telt de parochie 50 "haardsteden" (woningen). Er heerste in die tijd grote armoede onder de bewoners van Lisse.

Hoe het de kerk in Lisse vergaat staat uitgebreid beschreven in het boek van de heer Hulkenberg: “De Aagtenkerk van Lisse” uit 1960 en op de pastorie beheert de Archiefgroep een vrijwel volledig register van alle parochianen vanaf 1687!